Talip ÖZTÜRK
Talip ÖZTÜRK
Associate Professor of Primary Education, Ordu University
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Balıkesir örneği)
T Öztürk
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2006
302006
Eğitim süreci
JS Bruner, T Öztürk
Pegem Akademi, 2009
222009
Günümüzde eğitim
J Dewey, B Ata, T Öztürk, J Ratner
Pegem Akademi, 2010
192010
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ
T ÖZTÜRK, FZ ÖZTÜRK
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (3), 1533-1550, 2016
142016
Günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Öztürk, U Karakuş, G Kılıçoğlu
Turkish Studies, 2012
142012
Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki metin ve görsellerin değerler açısından incelenmesi
T Öztürk, ZS Özkan
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (1), 172-204, 2018
112018
Sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi özyeterlik algılarının incelenmesi
T Öztürk, FZ Öztürk, A Şahin
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 293-311, 2015
102015
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PROJE ÇALIMALARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
S KAYMAKCI, T ÖZTÜRK
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 2 (3), 103-128, 2011
92011
Öğrencilerin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki temel becerileri kazanmalarına yönelik öğretmen görüşleri
T Öztürk
Eğitim ve Bilim 40 (181), 2015
82015
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
T ÖZTÜRK, FZ ÖZTÜRK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (33), 115-132, 2015
82015
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
T ÖZTÜRK, FZ ÖZTÜRK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (33), 115-132, 2015
82015
Tarih öğretmen adaylarının “öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı” dersine yönelik uygulamaları ile görüşlerinin incelenmesi
T Öztürk, F Zayimoğlu Öztürk
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2015
62015
Eğitim Süreci (Çev. Talip Öztürk)
J Bruner
Ankara: Pegem Akademi, 2009
62009
Sosyal bilgilerin bir öğretim alanı olarak gelişimi ve cumhuriyet dönemi program tasarılarına olan yansımalar
S Aktan
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
62006
Küresel hareketlilik etkisinde Türkiye'de sağlık çevirmenliği uygulamaları: Çevirmen görüşlerine dayalı bir çalışma
T Öztürk
Unpublished Master Thesis). Sakarya: Sakarya University, 2015
52015
Sosyal bilgiler ogretimi
M Safran
Ankara: Pegem A Yayincilik, 2008
5*2008
Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimlerine ilişkin görüşleri ve hizmet içi eğitim durumları
T Öztürk, FZ Öztürk, N Kaya
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 92-114, 2016
42016
KANADA (ONTARIO) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE BU PROGRAMIN TÜRKİYE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
FZ ÖZTÜRK, T Öztürk
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 485-514, 2013
42013
KANADA (ONTARIO) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE BU PROGRAMIN TÜRKİYE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
FZ ÖZTÜRK, T Öztürk
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 485-514, 2013
42013
Sosyal bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde öğrencilerin kavramsal gelişim sürecinin incelenmesi
T ÖZTÜRK, NY ÖZCAN
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 109-123, 2017
32017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20