Fegani Beyler
Fegani Beyler
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ebû Abdullah el-Hârizmî ve Mefâtîhu’l-’Ulûm Adlı Ansiklopedik Eseri Üzerine Birkaç Söz
R Bahadirov
Dört Öge, 201-214, 2015
52015
rusya’da medreseler ve islâmÎ eğitim-Öğretim alanındaKi faaliyetleri: genel Bir BaKıŞ
F Beyler
Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi 4 (7), 88-103, 2016
22016
Rus Kaynaklarına Göre Hacı Bektaş Velî ve Bektaşilik
F Beyler
Journal of Alevism-Bektashism Studies, 99-132, 2020
2020
Ebü’l-Kasım ez-Zehravi ve Kitabu’t-Tasrif Adlı Eseriyle İlgili Rusça Araştırmalar
F Beyler
Jass Studies - The Journal of Academic Social Science Studies, 431-443, 2020
2020
Fârâbî ve Eğitim
F Beyler, F Manav
Eğitim Felsefesi, 193-206, 2018
2018
Bîrûnî’nin Bilimsel ve Felsefî Mirasıyla İlgili Rusça Araştırmalar: Bir İnceleme ve Bibliyografya
F BEYLER
Şarkiyat ICSS'17: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/International …, 2017
2017
Ebû Bekir Râzî’nin Felsefî Mirasının İncelenmesiyle İlgili Kaynaklar
M USMANOV, F BEYLER
Igdir University Journal of Social Sciences, 307-318, 2017
2017
İBN SÎNÂ’NIN HOCALARI (İBN SÎNÂ’NIN ORTA ASYALI HEKIM ÇAĞDAŞLARIYLA BILIMSEL BAĞLARI ÜZERINE)
Ü KERİMOV
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED) 7 (13), 323-340, 2017
2017
İbn Sînâ ve Felsefesiyle İlgili Rusça Araştırmalar.
F Beyler
Igdir University Journal of Social Sciences, 2016
2016
Economic Ideas By Imam Shafi'i
F BEYLER
Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi 4 (7), 64-87, 2016
2016
RUSYA’DA İSLÂM FELSEFESI VE İSLÂM FILOZOFLARI İLE İLGILI ARAŞTIRMALAR: FÂRÂBÎ ÖRNEĞI
F BEYLER
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED) 6 (11), 59-70, 2016
2016
Rusya'da İslâm Felsefesi Çalışmaları ve İslâm Felsefesinin Yorumu
F Beyler
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü http://acikerisim.istanbul …, 2010
2010
GENİŞLETİLMİŞ ÖZETLER KİTABI
M BİLEN, V GÜRHAN, F İSTEMİ, B KANARYA
Rusya'da Medreseler ve İslami Eğitim-Öğretim Alanındaki Faaliyetleri Genel Bir Bakış
FAN BeyLer
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (7), 88-103, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14