Mehtap Özşahin
Mehtap Özşahin
Gebze Technical University, Business Administration
gtu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of brand communication and service quality in building brand loyalty through brand trust; the empirical research on global brands
C Zehir, A Şahin, H Kitapçı, M Özşahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1218-1231, 2011
2482011
A field research on the relationship between strategic decision‐making speed and innovation performance in the case of Turkish large‐scale firms
C Zehir, M Özşahin
Management Decision, 2008
682008
Linking leadership style to firm performance: the mediating effect of the learning orientation
M Özsahin, C Zehir, AZ Acar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1546-1559, 2011
662011
The effects of customer and entrepreneurial orientations on individual service performance in banking sector
AZ Acar, C Zehir, N Özgenel, M Özşahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 526-535, 2013
522013
The effects of organizational learning capacity on firm innovative performance
O Çömlek, H Kitapçı, V Çelik, M Özşahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 41, 367-374, 2012
482012
How Entrepreneurial climate effects firm performance?
EB Bayarçelik, M Özşahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 823-833, 2014
352014
STRATEJİK KARAR VERME HIZINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL, ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI
C Zehir, M Özşahin
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 137-157, 2006
322006
The relationship among strategic orientations, organizational innovativeness, and business performance
AZ Acar, M Özşahin
International Journal of Innovation Management 22 (01), 1850009, 2018
312018
Takım yönetimi ve takım etkinliğini belirleyen faktörler: Savunma sanayinde ar-ge yapan takımlar üzerinde bir saha araştırması
C Zehir, M Özşahin
Doğuş Üniversitesi, 2008
312008
The effects of leadership and market orientation on organizational commitment
M Özşahin, C Zehir, AZ Acar, MK Sudak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 363-372, 2013
302013
The mediating role of leadership styles on the organizational citizenship behavior and innovativeness relationship
M Ozsahin, MK Sudak
Journal of Business Economics and Finance 4 (3), 2015
252015
YÜKSEK PERFORMANSLI İŞLETMELERDE LİDERLİK, GİRİŞİM ODAKLILIK VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ
M ÖZŞAHİN, C ZEHİR
Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (2), 43, 2011
21*2011
Rekabet Edebilirlik Ve Firma Performansi Ilişkisi Üzerine Bir Saha Araştirmasi
M ÖZŞAHİN, E CİĞERİM, MŞ GÖK
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 143-155, 2005
192005
STRATEJİ TİPLERİ iLE YENİLİK PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE STRATEJİK KARAR VERME HIZININ ŞARTLI DEĞİŞKEN (MODERATÖR) ETKİSİ
M ÖZŞAHİN, EB BAYARÇELİK, B YILDIZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 749-766, 2017
10*2017
Change management effectiveness during the crises: Benchmarking industries and firms in terms of change management applications and firm performance, GBATA–Global Business and …
E Eren, C Zehir, M Özşahin
International Conference, Cape Town, South Africa, 2004
102004
DOES ORGANIZATIONAL JUSTICE INCREASE OR DECREASE ORGANIZATIONAL DISSENT?
M Ozsahin, S Yurur
Research Journal of Business and Management 6 (1), 1-8, 2019
82019
Yüksek Performanslı İşletmelerde Liderlik Rekabetçi Kültür ve Performans İlişkisi
M Özşahin
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2011
72011
The effect of organizational structure on organizational justice perceptions of employees
M Özşahin, S Yürür
International Journal of Organizational Leadership 7, 440-453, 2018
52018
A Framework Proposal for Examining the Effect of ICT Adoption Level on Innovativeness in SMEs
B ALMA, E Coskun, M Ozsahin
24th Americas Conference on Information Systems, New Orleans, 2018, 2018
42018
Stratejik karar verme hızını etkileyen faktörler ve stratejik karar verme hızı-firma performansı ilişkisi
M Özşahin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
42005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20