Prof. Dr. Ayhan Yilmaz
TitleCited byYear
A statistical analysis of children’s environmental knowledge and attitudes in Turkey
E Alp, H Ertepinar, C Tekkaya, A Yilmaz
International Research in Geographical and Environmental Education 15 (3 …, 2006
158*2006
A survey on Turkish elementary school students’ environmental friendly behaviours and associated variables
E Alp, H Ertepinar, C Tekkaya, A Yilmaz
Environmental Education Research 14 (2), 129-143, 2008
1232008
Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi
N AYDIN, A YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (39), 57-68, 2010
712010
Fen bilgisi öğretmen adaylarının karışımların yapısı ve iletkenliği konusundaki kavram yanılgıları
A AKGÜN, S GÖNEN, A YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 1-8, 2005
642005
Lise 11. sınıf, kimya 3 dersi kitaplarının kimya eğitimine uygunluklarının araştırılması
A YILMAZ, N SEÇKEN, İ MORGİL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (14), 1998
54*1998
Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi
E ATAV, E ERDEM, A YILMAZ, B GÜCÜM
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
50*2004
Lise X. sınıf, kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi
Fİ Morgil, A Yılmaz
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 26-41, 1999
451999
Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi
AH HANÇER, N ULUDAĞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 100-109, 2007
442007
Aluminum in total parenteral nutrition solutions produces portal inflammation in rats
M Demircan, O Ergün, C Çoker, F Yilmaz, S Avanoglu, G Özok
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 26 (3), 274-278, 1998
441998
Öğrencilerin'madde'konusunu anlama düzeyleri, kavram yanılgıları, fen bilgisine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması
E ERDEM, A YILMAZ, E ATAV, B GÜCÜM
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
392004
Özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına etkileri
Fİ MORGİL, A YILMAZ, Ö GEBAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
392001
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma
M Erdem, A Yılmaz, B Akkoyunlu
International Educational Technology Conference (IECT), 6-8, 2008
372008
Üniversite öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi
A YILMAZ, Fİ MORGİL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (20), 2001
362001
The effects of process oriented guided inquiry learning environment on students' self-regulated learning skills
Ş Şen, A Yılmaz, Ö Geban
Problems of Education in the 21th Century 66, 54-66, 2015
342015
Türkiye’de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi, sonuçları ve öneriler
A Yılmaz, İ Morgil
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (7), 1992
331992
Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler
Fİ MORGİL, A YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (15), 1999
321999
İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve bilgileri üzerine bir çalışma
E Alp, H Ertepınar, C Tekkaya, A Yılmaz
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı 110 …, 2006
302006
Determination of serum bile acids routinely may prevent delay in diagnosis of total parenteral nutrition-induced cholestasis
M Demircan, O Ergun, S Avanoglu, F Yilmaz, G Ozok
Journal of pediatric surgery 34 (4), 565-567, 1999
301999
The effect of matching learning styles with teaching styles on success
S Dinçol, S Temel, ÖÖ Oskay, ÜI Erdoğan, A Yılmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 854-858, 2011
282011
Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında kullandıkları laboratuvarın şimdiki durumu ve güvenli çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri
A Yılmaz, F Morgil
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15, 104-109, 1999
281999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20