güllü yıldız
güllü yıldız
assistant professor
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İranlı hacıların gözüyle İstanbul’u temâşa
G YILDIZ
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 51 (51), 135-160, 2016
52016
Siyer Yazıcılığında Şerh-Hâşiye Geleneği ve Moğultay b. Kılıç’ın (762/1361) ez-Zehrü’l-Bâsim Adlı Eseri
G Yıldız
İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017
42017
İstanbul’da Bir Acem Matbaası: Kitapçı Tahir ve Ahter
G YILDIZ
Osmanlı Araştırmaları 50 (50), 175-218, 2017
32017
Abdurrahman es-Suheylî (581/1185) ve Siyer Şehi
G Yıldız
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2010
32010
Memlükler Dönemi Siyer Yazıcılığına Genel Bir Bakış
G YILDIZ
İslam Tetkikleri Dergisi 10 (1), 333-363, 2020
22020
II. Meşrutiyet Dönemi Siyer Müellifleri Arasında Geleneğin Sesi: Düzceli Yusuf Suad
G YILDIZ
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 63-93, 2010
22010
Moğultay b. Kılıç’ın el-Hasâisü’n-Nebeviyye telifi hakkında bir inceleme
G Yıldız
12019
Reisüzzâkirîn’in Sefernâmesi ve İstanbul’daki Şiîlerin Dinî Hayatı
G YILDIZ
Şarkiyat Mecmuası, 111-124, 2021
2021
II. Abdülhamid Dönemi İstanbul’unda Şii Kimliği ve Hüseyniye İnşa Girişimi
G Yıldız
Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 7 (1), 131-148, 2021
2021
L. SAYI: İstanbul’da Bir Acem Matbaası: Kitapçı Tahir ve Ahter
G Yıldız
Osmanlı Araştırmaları Dergisi Sayı 50, Sayfa: 175-218, 2017
2017
A Voice of the Tradition among Sîra Authors in the Second Constitutional Period: Düzceli Yusuf Suad
G YILDIZ
Key Words: Duzceli Yusuf Suad, Aqwam al-siyar, Kiliczâde Hakki, The Second …, 0
John V. Tolan. Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today.
G YILDIZ
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 26 (50), 223-228, 0
Kecia Ali, The Lives of Muhammad, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, London England 2014, 342 s.
G YILDIZ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 (49), 197-201, 0
DERGİSİ
P Pilgrims, G YILDIZ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14