Emre Dandıl
Emre Dandıl
Department of Computer Engineering, Bilecik Seyh Edebali University
bilecik.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Artificial neural network-based classification system for lung nodules on computed tomography scans
E Dandıl, M Çakiroğlu, Z Ekşi, M Özkan, ÖK Kurt, A Canan
Soft computing and pattern recognition (soCPar), 2014 6th international …, 2014
462014
Computer-aided diagnosis of malign and benign brain tumors on MR images
E Dandıl, M Çakıroğlu, Z Ekşi
International Conference on ICT Innovations, 157-166, 2014
242014
Artificial immunity-based induction motor bearing fault diagnosis.
H ÇALIŞ, A Cakir, E Dandil
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 21 (1), 2013
162013
Age-based computer-aided diagnosis approach for pancreatic cancer on endoscopic ultrasound images
M Ozkan, M Cakiroglu, O Kocaman, M Kurt, B Yilmaz, G Can, U Korkmaz, ...
Endoscopic Ultrasound 5 (2), 101, 2016
122016
Yapay Sinir Ağları İçin. NET Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi
E DANDIL, KK ÇEVİK
Bilişim Teknolojileri Dergisi 5 (1), 19-28, 2012
112012
A computer-aided pipeline for automatic lung cancer classification on computed tomography scans
E Dandıl
Journal of Healthcare Engineering 2018, 2018
92018
Computer aided bone fracture detection
Z Ekşi, E Dandıl, M Çakıroğlu
2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2012
82012
CADBOSS: A computer-aided diagnosis system for whole-body bone scintigraphy scans
A Aslantas, E Dandil, S Saǧlam, M Çakiroǧlu
Journal of cancer research and therapeutics 12 (2), 787, 2016
62016
Real-time Facial Emotion Classification Using Deep Learning
E Dandıl, R Özdemir
Data Science and Applications 2 (1), 13-17, 2019
52019
Comparison of segmentation algorithms for detection of hotspots in bone scintigraphy images and effects on CAD systems
A Aslantas, E Dandil, M Cakiroglu
Biomedical Research, 2017
52017
CLASSIFICATION OF LUNG NODULES USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS ON CT IMAGES
KK ÇEVİK, E DANDIL
32019
Web Service-based Automation System for Duration Scheduling and Remote Control of Traffic Signal Lights
E Dandıl, S Gültekin
Computer Science and Engineering (UBMK), 2017 International Conference on …, 2017
32017
Üniversitelerde iş takibi için bir bulut bilişim uygulaması
E Dandıl, MS Bilen
Akademik Bilişim Konferansı, 23-25, 2013
32013
A New Dynamic Traffic Signalization and Vehicle Speed Measurement System Using PLCs.
A ÇAKIR, H ÇALIŞ, E DANDIL
Journal of Natural & Applied Sciences 13 (1), 2009
3*2009
Dog behavior recognition and tracking based on faster R-CNN
E Dandil, R Polattimur
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 35 …, 2020
22020
Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinde Karaciğer Bölgesinin Bilgisayar Destekli Otomatik Bölütleme Uygulaması
E DANDIL
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 7 (3 …, 2019
2*2019
PCA-Based Animal Classification System
E Dandil, R Polattimur
2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative …, 2018
22018
Mamogram Görüntülerinden Bilgisayar Destekli Kitle Teşhisi Sistemi
E Dandıl, Z Ekşi, M Çakıroğlu
22015
Yapay Bağışıklık Algoritmaları ile CNC Kesici Takım Aşınmalarındaki Değişimin Belirlenmesi
E Dandıl, O Güngör
Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 224-228, 2012
22012
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Fotovoltaik Panel Güç Çıkışlarının Tahmini ve Sezgisel Algoritmalar ile Karşılaştırılması
E Dandıl, E Gürgen
European Journal of Science and Technology, 146-158, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20