Doç. Dr. Eyüp AKÇETİN
Title
Cited by
Cited by
Year
İstenmeyen elektronik posta (spam) tespitinde karar ağacı algoritmalarının performans kıyaslaması
E AKÇETİN, U ÇELİK
Internet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 5 (2), 43-56, 2014
252014
Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Küresel Lojistik üs olma yolunda Türkiye
E Akçetin
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-14, 2010
232010
Dijital oyunlar ve istihdam: Türkiye için öneriler
E Akçetin, U Celik, A YALDIR, D HERAND
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 1 (2), 136-153, 2017
82017
Karınca kolonisi optimizasyonu sınıflandırma algoritması yöntemi ile telefon bankacılığında doğrudan pazarlama kampanyası üzerine bir sınıflandırma analizi
E AKÇETİN, U ÇELİK
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 6 (1), 5-19, 2015
62015
Process Mining Tools Comparison
U Çelik, E Akçetin
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 9 (34), 97-104, 2018
52018
Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi
E Akçetin, U Çelik, H Takçı
Journal of ETA Maritime Science 1 (2), 73-80, 2013
52013
The performance benchmark of decision tree algorithms for spam e-mail detection
E Akçetin, U Çelik
İnternet uygulamaları ve Yönetim Dergisi 5 (2), 2014
42014
Liberalizmin Dönüşümü
NÇ AKÇETİN, E Akçetin
Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 15-26, 2013
42013
Numerical Approximation for the Spread of SIQR Model with Caputo Fractional Order Derivative
K İlknur, E AKÇETİN, P YAPRAKDAL
Turkish Journal of Science 5 (2), 124-139, 0
4
Tehlikeli Madde Lojistiğinde Risk Yönetimi
E Akçetin
Nobel Akademik Yayıncılık, 2013
32013
Learning international trade by game in maritime business schools
E Akcetin, NC Akcetin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 62, 514-520, 2012
32012
Turkey on the Way of Becoming a Global Logistics Center During the Accessıon Process to The European Union
E Akçetin
Adiyaman University Journal of Social Sciences 3 (5), 1-14, 2010
32010
PAZARLAMA ALANINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIM POTANSİYELİ VE AKILLI KARAR DESTEK SİSTEMLERİ.
A KELEŞ, A KELEŞ, E AKÇETİN
Electronic Turkish Studies 12 (11), 2017
22017
Designing undergraduate curriculum for management information systems (MIS) education: a comparison of the mis programs of Turkish universities with those of global universities
E AKÇETİN
Journal of Computer and Education Research 5 (9), 50-60, 2017
22017
New Analysis and Application of Fractional Order Schrodinger Equation Using With Atangana-Batogna Numerical Scheme
E AKÇETİN, İ KOCA, MB KILIÇ
Numerical Methods for Partial Differential Equations, 2020
12020
Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma
N AKÇETİN ÇALIŞKAN, S ÇEVİKBAŞ, E AKÇETİN
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2), 601-634, 2019
12019
Diversification strategy in internet industry: Google ınc. example
EB Şekerli, E Akçetin
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
12018
Dijital Oyunlar ve İstihdam
E Akçetin, U Çelik, A Yaldir, D Herand
Proc. Uluslararasi Girisimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, 2017
12017
Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Metin Madenciliği ile Bilgi Haritalama
ÖGDU ÇELİK, D HERAND, M ENGİN, E AKÇETİN, A YALDIR, ...
TBD, Bilişim, 118-122, 2015
12015
Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama
E AKÇETİN, Y YURTAY
Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 39-58, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20