Doç. Dr. Eyüp AKÇETİN
Title
Cited by
Cited by
Year
İstenmeyen Elektronik Posta (Spam) Tespitinde Karar Ağacı Algoritmalarının Performans Kıyaslaması.
E AKÇETİN, U ÇELİK
Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve …, 2014
192014
Avrupa Birliğine üyelik sürecinde küresel lojistik üs olma yolunda Türkiye
E Akçetin
Adıyaman Üniversitesi, 2010
192010
Karınca Kolonisi Optimizasyonu Sınıflandırma Algoritması Yöntemi İle Telefon Bankacılığında Doğrudan Pazarlama Kampanyası Üzerine Bir Sınıflandırma Analizi.
E AKÇETİN, U ÇELİK
Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve …, 2015
62015
Dijital oyunlar ve istihdam: Türkiye için öneriler
E Akçetin, U Celik, A YALDIR, D HERAND
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 1 (2), 136-153, 2017
52017
The performance benchmark of decision tree algorithms for spam e-mail detection
E Akçetin, U Çelik
İnternet uygulamaları ve Yönetim Dergisi 5 (2), 2014
42014
Liberalizmin Dönüşümü
NÇ AKÇETİN, E Akçetin
Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013
42013
Turkey on the Way of Becoming a Global Logistics Center During the Accessıon Process to The European Union
E Akçetin
Adiyaman University Journal of Social Sciences 3 (5), 1-14, 2010
42010
Process Mining Tools Comparison
U Çelik, E Akçetin
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 9 (34), 97-104, 2018
3*2018
Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi
E Akçetin, U Çelik, H Takçı
Journal of ETA Maritime Science 1 (2), 73-80, 2013
32013
PAZARLAMA ALANINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIM POTANSİYELİ VE AKILLI KARAR DESTEK SİSTEMLERİ.
A KELEŞ, A KELEŞ, E AKÇETİN
Electronic Turkish Studies 12 (11), 2017
22017
Journal of ETA Maritime Science
E AKÇETİN, N YURTAY, Y YURTAY, E ÖZTURK, A KILIÇ
Journal of ETA Maritime Science Vol 2 (1), 75-80, 2014
22014
Tehlikeli Madde Lojistiğinde Risk Yönetimi
E Akçetin
Nobel Akademik Yayıncılık, 2013
22013
Learning international trade by game in maritime business schools
E Akcetin, NC Akcetin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 62, 514-520, 2012
22012
Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma
N AKÇETİN ÇALIŞKAN, S ÇEVİKBAŞ, E AKÇETİN
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2), 601-634, 2019
1*2019
Dijital Oyunlar ve İstihdam
E Akçetin, U Çelik, A Yaldir, D Herand
Proc. Uluslararasi Girisimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, 2017
12017
A classification analysis on the direct marketing campaigns in telephone banking with ant colony optimization classification algorithm method
E Akçetin, U Çelik
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 6 (1), 5-19, 2015
12015
MÜSİAD, the Green Capital of Turkey, and Armenia
P Kluge
Iran and the Caucasus 14 (2), 387-406, 2010
12010
Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Metin Madenciliği ile Bilgi Haritalama
ÖGDU ÇELİK, D HERAND, M ENGİN, E AKÇETİN, A YALDIR, ...
1
Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama
E Akçetin, Y Yurtay
Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 39-58, 0
1
Three-valued soft set and its multi-criteria group decision making via TOPSIS and ELECTRE
E AKÇETİN, H KAMACI
Scientia Iranica, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20