hasan günal
hasan günal
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri
R Kaya, H Günal
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 1-48, 2015
142015
Tarih öğretmenlerinin harita kullanımı ile ilgili düşünceleri üzerine bir araştırma: Erzurum örneği
S Zaman, H Günal, N Zaman
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 205-218, 2011
112011
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R Kaya, H Aslan, H Günal
TUHED-Türk Tarih Eğitimi Dergisi 2 (2), 1-31, 2013
102013
Tarih öğretmenlerinin yeni tarih öğretim programlarındaki ölçme-değerlendirme etkinliklerinin uygulama süreci hakkındaki görüşleri (Erzurum örneği)
R Kaya, A Güven, Z Akkuş, H Günal
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 117-137, 2013
102013
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİ SIRASINDA YAŞADIKLARI ÇEKİNCE VE SORUNLAR (ERZURUM ÖRNEĞİ)
H GÜNAL, K Ramazan
Turkish History Education Journal 5 (1), 44-73, 2016
72016
Tarih öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitim uygulamaları hakkındaki görüşleri (Erzurum Örneği)
H Günal
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2011
72011
Öğretmenlerin gözüyle çağdaş tarihin öğretimi: Erzurum Örneği
R Kaya, A Güven, H Günal
Tarih Okulu Dergisi (TOD) 6 (16), 555-587, 2013
42013
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine Yönelik Düşünceleri
B Aslan, H Günal, ve Koçoğlu Y.
Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 1-19, 2017
22017
TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK EĞİTİM ALMA DURUMLARI
H GÜNAL
Turkish History Education Journal 7 (2), 414-442, 2018
12018
Öğrencilerin, Aileden Edindikleri Tarih Bilgisine Yönelik Düşünceleri (Amasya Örneği)
R Kaya, H Günal, D Ekiz Günal
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9 (2), 385-416, 2019
2019
Tarih ders kitaplarında Çerkez Ethem İmajı
H Günal, R Kaya
Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler, Halklar, Kişiler, 409-422, 2019
2019
Tarih ders kitaplarında Sultan Vahdettin ve Damat Ferit Paşa İmajı
H Günal
Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler, Halklar, Kişiler, 353-373, 2019
2019
Tarih Derslerinde Tartışmalı Konular ve Kanıt Temelli Tarih Öğretimi Yaklaşımı
H Günal
Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, 221-240, 2019
2019
Tarih Öğretmenlerinin Tartışmalı ve Hassas Konulara Yaklaşımları (Erzurum Örneği)
H Günal
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2016
2016
XVI-XIX. yüzyıllar arasında Revan'da bulunan eğitim kurumları
S Ilgaz, H Örten, Hakan, Günal
Asia Minor Studies 3 (8), 88-102, 2015
2015
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)
G Hasan, K Ramazan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16