Follow
hasan günal
hasan günal
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri
R Kaya, H Günal
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 1-48, 2015
292015
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİ SIRASINDA YAŞADIKLARI ÇEKİNCE VE SORUNLAR (ERZURUM ÖRNEĞİ)
H Günal, R Kaya
Turkish History Education Journal 5 (1), 44-73, 2016
212016
Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği)
R Kaya, H Aslan, H Günal
Turkish History Education Journal 2 (2), 1-31, 2013
192013
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN YENİ MÜFREDAT PROGRAMLARINDAKİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNİN UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)
R KAYA, A GÜVEN, Z AKKUŞ, H GÜNAL
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 117-137, 2013
192013
Tarih öğretmenlerinin harita kullanımı ile ilgili düşünceleri üzerine bir araştırma: Erzurum örneği
S ZAMAN, H GÜNAL, N ZAMAN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 205-218, 2011
192011
Tarih öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitim uygulamaları hakkındaki görüşleri (Erzurum Örneği)
H Günal
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2011
132011
Öğretmenlerin gözüyle çağdaş tarihin öğretimi: Erzurum Örneği
R KAYA, A GÜVEN, H GÜNAL
Tarih Okulu Dergisi (TOD) 6 (16), 555-587, 2013
82013
Tarih Öğretmenlerinin Tartışmalı ve Hassas Konulara Yaklaşımları (Erzurum Örneği)
H Günal
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2016
62016
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretmen Yetiştirme Sistemine Yönelik Düşünceleri
B Aslan, H Günal, ve Koçoğlu Y.
Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 1-19, 2017
42017
Tarih öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım uygulamaları hakkındaki görüşleri (Erzurum örneği)
H GÜNAL, R KAYA
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 100-115, 2012
42012
TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARTIŞMALI VE HASSAS KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK EĞİTİM ALMA DURUMLARI
H GÜNAL
Turkish History Education Journal 7 (2), 414-442, 2018
32018
History Students’ Awareness of “The Importance of Knowing How History is Written
R Kaya, H Günal
Cukurova University Faculty of Education Journal 51 (1), 340-366, 2022
12022
Öğrencilerin, Aileden Edindikleri Tarih Bilgisine Yönelik Düşünceleri (Amasya Örneği)
R Kaya, H Günal, D Ekiz Günal
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9 (2), 385-416, 2019
12019
Yerel tarih etkinliklerinin sosyal bilgiler öğretmen adayları üzerindeki etkilerine yönelik bir durum çalışması
H Günal, R Kaya
Turkish History Education Journal 12 (2), 136-156, 2023
2023
Tarih eğitimi uygulamalarıyla sıra dışı bir İngilizce/edebiyat öğretmeni: Erin Gruwell ve Özgürlük Yazarları
H Günal
Sinema filmleriyle eğitimi yeniden düşünmek: Kadrajda eğitim var, 2023
2023
Tarih öğretmenlerinin tartışmalı ve hassas konuların öğretimiyle ilgili uygulamaları
H Günal, R Kaya
Tarih eğitiminde bir ekol: Prof. Dr. Mustafa Safran’a armağan, 423-446, 2023
2023
James Arthur
H Günal
Yurt dışında tarih eğitimi, 449-461, 2023
2023
Tarih ders kitaplarında Çerkez Ethem İmajı
H Günal, R Kaya
Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler, Halklar, Kişiler, 409-422, 2019
2019
Tarih ders kitaplarında Sultan Vahdettin ve Damat Ferit Paşa İmajı
H Günal
Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler, Halklar, Kişiler, 353-373, 2019
2019
Tarih Derslerinde Tartışmalı Konular ve Kanıt Temelli Tarih Öğretimi Yaklaşımı
H Günal
Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme, 221-240, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20