Follow
mahmut eroğlu
mahmut eroğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Profesör
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of coarse initial grain size on microstructure and mechanical properties of weld metal and HAZ of a low carbon steel
M Eroğlu, M Aksoy, N Orhan
Materials Science and Engineering: A 269 (1-2), 59-66, 1999
1291999
Virulence and horizontal transmission of Beauveria pseudobassiana SA Rehner & Humber in Ips sexdentatus and Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae)
S Kocacevik, A Sevim, M Eroğlu, Z Demirbağ, I Demir
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 40 (2), 241-248, 2016
402016
Molecular characterization, virulence and horizontal transmission of Beauveria pseudobassiana from Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae)
S Kocacevik, A Sevim, M Eroglu, Z Demirbag, I Demir
Journal of Applied Entomology 139 (5), 381-389, 2015
382015
Use of pheromone-baited traps for monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in oriental spruce stands
GE Ozcan, M Eroglu, HA Akinci
African Journal of Biotechnology 10 (72), 16351-16360, 2011
382011
Impacts of site effects on losses of oriental spruce during Dendroct onus micans (Kug.) outbreaks in Turkey
H Akinci, G Ozcan, M Eroglu
African Journal of Biotechnology 8 (16), 2009
342009
Isolation and virulence of entomopathogenic fungi against the great spruce bark beetle, Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)
E Tanyeli, A Sevim, Z Demirbag, M Eroglu, I Demir
Biocontrol Science and Technology 20 (7), 695-701, 2010
332010
Dendroctonus micans (Kug.)(Coleoptra, Scolytidae)’ın populasyon dinamiğine etki eden faktörler üzerine araştırmalar. I
M Eroğlu
Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri, 23-25, 1995
331995
Keban Baraj Gölü balık faunası, Elâzığ, Türkiye
T Yıldırım, D Şen, M Eroğlu, MZ Çoban, F Demirol, F Gündüz, S Arca, ...
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 (1), 57-69, 2015
272015
A contribution to the knowledge of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) species of the Eastern Black Sea Region in Turkey.
H Alkan, M Eroğlu
272001
Effect of chromium on scale morphology in scaly carp (Cyprinus carpio L.).
MZ Coban, M Eroğlu, Ö Canpolat, M Calta, D Șen
262013
The distribution of pine mistletoe (Viscum album ssp. austriacum) in Scots pine (Pinus sylvestris) forests: from stand to tree level
E Bilgili, KA Coskuner, I Baysal, M Ozturk, Y Usta, M Eroglu, D Norton
Scandinavian Journal of Forest Research 35 (1-2), 20-28, 2020
242020
Quantifying the effect of pine mistletoe on the growth of Scots pine
E Bilgili, M Ozturk, KA Coskuner, I Baysal, B Serdar, H Yavuz, M Eroglu, ...
Forest Pathology 48 (4), e12435, 2018
242018
Ladin ormanlarımızda kabuk böceği yıkımlarına karşı izlenebilecek kısa ve uzun dönemli mücadele ve iyileştirme çalışmaları
M Eroğlu, H Alkan-Akıncı, GE Özcan
Ladin Sempozyumu, 20-22, 2005
222005
Kabuk böceği salgınlarının nedenleri ve boyutları
M Eroğlu, H Alkan-Akıncı, GE Özcan
Orman ve Av Dergisi 5, 27-34, 2005
202005
Attack strategy and development of Dendroctonus micans (Kug.)(Coleoptera: Curculionidae) on oriental spruce in Turkey
H ALKAN AKINCI, M Eroğlu, G ÖZCAN
TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 38 (1), 2014
132014
Some heavy metals in the muscle of Capoeta trutta: risk assessment for the consumers
M Eroğlu, M Düşükcan
Cellular and Molecular Biology 62 (6), 22-26, 2016
122016
Occurrence of a microsporidium in the predatory beetle Calosoma sycophanta L.(Coleoptera: Carabidae)
M Yaman, M EROĞLU, R Radek
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 40 (3), 420-424, 2016
122016
Doğu Karadeniz Bölgesinde saptanan bazı anıt ağaç ve meşcereler
AU GÜL, C GÜMÜS, H YAVUZ, M EROĞLU, CZ ÖZKAN, ALİ DEMİRCİ
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (supp3), 671-677, 1999
121999
Viscum ablum L.’un Sarıçam Artımına Odunun Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, II
M Eroğlu, M Usta
Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi 6 (9), 116-122, 1993
91993
Marmara ve Trakya bölgesinde üretilen tereyağ, krema (kaymak) ile bunlardan yapılan pasta ve dondurmanın insanlardaki Brucella infeksiyonu yönünden kontrolü
F Sarısayın, M Eroğlum
Pendek Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü. Dergisi, 1987
91987
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20