İmran Arıtı Erdem
İmran Arıtı Erdem
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Obezite vergilerinin obezite ile mücadelede yeri: türkiye için bir değerlendirme
A Çukur, Eİ ARITI
Sayıştay Dergisi 106, 2017
172017
VERGİ HUKUKUNDA HAKİMİN HUKUK YARATMASI: BOŞLUK DOLDURMA
İA ERDEM
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016
52016
Türkiye'nin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sisteminde Yer Alan "Ayrım Yapılmaması" Kuralı ve OECD Model Vergi Anlaşması Madde 24 ile Karşılaştırılması
İ Arıtı Erdem
IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, 47-68, 2020
2020
Tax Audit Reform in Turkey
NK Durmuş, İA Erdem
Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges …, 2020
2020
Seçilmiş Bireysel Başvuru Kararları Işığında Anayasa Mahkemesinin Vergi Davalarında Adil Yargılanma Hakkı İhlallerine Yaklaşımı
İ Arıtı Erdem
Vergi Dünyası 37 (438), 55-66, 2018
2018
The Further Development on Tax Law by Judge: Gap Filling
I Ariti Erdem
YBHD, 1, 2016
2016
ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARININ İÇ HUKUKTAKİ KONUMU
ME Erdem, İA Erdem
Humanities Sciences 14 (2), 1-24, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7