İbrahim YILDIZ
İbrahim YILDIZ
Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kur’ân İnsan ve Yanılgı -psikososyal bir okuma-
İ Yıldız
Bursa: Emin Yayınları, 2019
142019
Kur'ân'da Sebilüllah Kavramı
İ Yıldız
Bursa: Emin Yayınları, 2015
122015
Ebû İshâk ez-Zeccâc’ın Esmâ-i Hüsnâ ve Besmele Hakkında İki Eseri
İ Yıldız
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (1), 2015
92015
Kur’ân Kıssalarında Muhatabı Anlatıma Dâhil Etme: Amacı, Zamanı ve Metotları
İ Yıldız
The Journal of Academic Social Science Studies 75, 457-472, 2019
62019
Kur’ân’da Kardeş Şiddeti: Hâbil-Kâbil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış
İ Yıldız
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (1), 73-95, 2020
42020
Kur’ân-ı Kerîm’de Atalar Geleneği Ve İnanca Etkisi
İ Yıldız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 175-215, 2015
42015
Hıristiyanların Hz. İsa’yı İlahlaştırması: Kur’ân’da Bu Yanılgının Nedenleri ve Giderilmesi
İ Yıldız
The Journal of Academic Social Science Studies 65, 305-324, 2018
32018
Kur’ân ve Sünnete Göre Sosyal Hayatta Kadın Erkek İlişkisi
İ Yıldız
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 83-109, 2019
22019
İbn Fâris’in “Efrâdü kelimâti’l-Kur’âni’l-azîz” Adlı Risalesi ve Vücûh ve Nezâir İlminin Bir Alt Kolu Olarak Efrâd
İ Yıldız
II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Tam …, 2018
12018
KUR’ÂN’DA HESAP GÜNÜ ŞAHİTLERİ
İ YILDIZ
Diyanet İlmi Dergi 53 (4), 55-75, 2017
12017
Ebû İshâk ez-Zeccâc ve Tefsir İlmindeki Yeri
İ Yıldız
Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi 1 (2), 83-108, 2015
12015
Hucurât Sûresinin 6. Âyeti Bağlamında Sosyal Medyadaki Gerçekdışı Haberler
İ Yıldız
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (2), 158-182, 2021
2021
Kur’ân’a Göre Manevî Hastalıklara Zemin Hazırlama Açısından Aşırı Mal Sevgisi ve Tedavi Yolları
İ Yıldız
İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik, 431-444, 2021
2021
Dijital Çağda Gençliğin Zaman Problemi ve Kur'an'dan Uyarılar
İ Yıldız
İslam Modernite ve Gençlik, 591-608, 2021
2021
Kur’ân Çerçevesinde Farklı Dine Mensup Ebeveyn Çocuk Arasındaki İlişkinin Sınırları
İ YILDIZ
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 21 (1), 237-266, 2021
2021
Kur’ân’a Göre Musibetler Karşısında İnsanların Psikolojik Tutumları
İ Yıldız
Tefsir Araştırmaları Dergisi 4 (3), 65 - 97, 2020
2020
Kur’ân’a Göre İnsanların Yanılgılarının Sosyolojik Nedenleri
İ YILDIZ
Journal of Analytic Divinity 4 (2), 11-39, 2020
2020
Hacı Bektâş-ı Velî’nin Besmele Tefsiri İsimli Eserinin Kaynak ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi
İ Yıldız
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (1), 153-188, 2020
2020
İsrâ Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması
İ Yıldız
Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1), 255-289, 2020
2020
Vücûh ve Nezâir İlmine Bir Katkı: İbn Fâris’in “Efrâdü Kelimâti’l-Kur’âni’l-Azîz” Adlı Eserinde Olmayan Bazı Efrâd Kelimeler
İ YILDIZ
The Journal of Academic Social Science Studies, 373-386, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20