Follow
GÜRHAN CAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim Psikolojisi. Gelişim-öğrenme-öğretim
G Can
Pegem Akademi, 2014
805*2014
Kuramdan uygulamaya sosyal bilimlerin öğretimi
E Sözer, C Gürhan
Anadolu Üniversitesi, 1998
2611998
Kişilik gelişimi
G Can
Pegem Atıf İndeksi, 123-163, 2018
184*2018
Resilience, hope, and subjective happiness among the Turkish population: Fear of COVID-19 as a mediator
SA Satici, AR Kayis, B Satici, MD Griffiths, G Can
International Journal of Mental Health and Addiction 21 (2), 803-818, 2023
1342023
Öğretmenlik meslek anlayışı üzerine bir araştırma (Ankara okullarında)
G Can
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 159-170, 1987
106*1987
Adaptation of fear of missing out scale (FoMOs): Turkish version validity and reliability study
G Can, SA Satici
Psicologia: Reflexão e Crítica 32, 3, 2019
852019
Üniversite öğrencilerinin ilişkisel saldırganlık ile benlik saygısı, sosyal bağlılık ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiler
Y Kurtyılmaz, G Can, AA Ceyhan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 7 (47), 33-52, 2017
792017
Akademik Başarısızlık ve Önlenmesi
G Can
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, ss:93, 1992
76*1992
“Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”,
G Can
Öğretimde Planlama veDeğerlendirme, (Ed. Mehmet Gültekin), 2001
74*2001
Turkish version of the academic motivation scale
G Can
Psychological reports 116 (2), 388-408, 2015
682015
Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarını Etkileyen Etmenler
G Can
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss:115, 1990
631990
Investigating Academic Self-Efficacy of University Students in Terms of Socio-Demographic Variables
SA Satici, G Can
Universal Journal of Educational Research 4 (8), 1874-1880, 2016
492016
Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarım Düzeylerini Etki leyen Bazı Etmenler
G CAN
Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1986
491986
Gelişim ve öğrenme psikolojisi
G Can, B Yeşilyaprak
Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002
472002
Düşük gelirli ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin öz-duyarlılık, sosyal bağlılık ve iyimserlik düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkilerin …
B Ergün-Başak, G Can
Elementary Education Online 17 (2), 2018
462018
Eğitim fakültesi ve öğretmenlik sertifikası programlarının öğretmen adaylarında tutum geliştirme açısından etkililiği
G Can
İzmir 1. Ulusal Eğitim Kongresi Bildirileri, 25-27, 1991
42*1991
İntikam Ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması.
SA Satici, G Can, A Akin
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 16, 2015
41*2015
Düşük gelirli ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin öz duyarlık, sosyal bağlılık ve iyimserlik ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiler
BE Başak
PQDT-Global, 2012
392012
Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları
M Demir, G Can
Eğitim ve Bilim 40 (179), 2015
35*2015
Düşük gelirli ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin öz duyarlık, sosyal bağlılık ve iyimserlik ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiler
B Ergün Başak, G Can
Anadolu Üniversitesi, 2012
302012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20