Follow
HuseyinTarik Sengul
HuseyinTarik Sengul
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kentsel çelişki ve siyaset Kapitalist kentleşme süreçlerinin eleştirisi
HT Şengül
İmge, 2009
3072009
Sınıf mücadelesi ve kent mekânı
HT Şengül
Praksis, 2001
1352001
Kentsel çelişki ve siyaset: Kapitalist kentleşme süreçleri üzerine yazılar
HT Şengül
Demokrasi Kitaplığı, 2001
1172001
Planlama Paradigmanlarının Dönüşümü üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
HT Şengül
null, 2002
772002
Yerel yönetim kuramları: Yönetimden yönetişime
HT Şengül
711999
Yerel Devlet Sorunu ve Yerel Devletin Dönüşümünde Yeni Eğilimler
HT Şengül
Praksis, 2003
622003
Türkiye'de Kentleşme Deneyiminin Dönemlenmesi
HT Şengül
1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim, 2012
402012
Tüketim toplumu, tüketim kültürü ve tüketim merkezleri
HT Şengül
Ege Miimarlık, 2001
402001
Radikal kent kuramları üzerine eleştirel bir değerlendirme: Alternatif bir yaklaşıma doğru
HT Şengül
Amme İdaresi Dergisi 33 (1), 27-58, 2000
252000
Kentsel yoksulluk ve geçinme stratejileri: Ankara örneği
HT Şengül, M Ersoy
ODTÜ, 2003
172003
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerin e-sağlık okuryazarlığı düzeyleri ve internet kullanımına yönelik tutumları: bir vakıf üniversitesi örneği
H Şengül, F Çınar, H Çapar, A Bulut, C Çakmak
Journal of Social And Humanities Sciences Research 4 (12), 1277-1287, 2017
162017
Türkiye’de kentleşmenin izlediği yol üzerine: bir dönemleme girişimi
HT Şengül
O. Bensoy (Haz.). Kentsel Çelişki ve Siyaset, 97-153, 2009
162009
Kalkınma kurumlarında kentler
M Ersoy, HT Şengül
İktisat Dergisi 3, 70-78, 1997
121997
Devlet ve kent mekanı
HT Şengül
İktisat Dergisi, 45-56, 2000
112000
Planlama meslek alanı ve dönüşümü: Bir çerçeve önerisi
HT Şengül
Planlama meslek alanı: Geçmişten geleceğe Dünya Şehircilik Günü 31 …, 2008
102008
Zonguldak coalfield and the past and future of Turkish coal-mining communities
HT Şengül, EA Aytekin
Changing Work and Community Identities in European Regions, 154-183, 2012
92012
Kentsel çelişki ve siyaset [Urban contradiction and politics]
HT Şengül
Ankara: İmge Kitabevi, 2009
82009
KÜRESELLEŞME VE YARIŞAN YERELLİKLER
M Ersoy, HT ŞENGÜL
71997
İkibinli Yıllara Girerken Türk Kentleşme Yazını Üzerine Genel Bir Değerlendirme
HT Şengül
Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, 1994
71994
Muhafazakar Popülizm: İki Rekat Bir Zekat Gerisi Rant
HT Şengül
İmge Yayınevi, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20