Follow
savaş zafer şahin
savaş zafer şahin
Ankara Hacı Bayram Veli University
Verified email at hbv.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İmar planı değişiklikleri ve imar hakları aracılığıyla yanıltıcı (pseudo) kentsel dönüşüm senaryoları: Ankara Altındağ İlçesi örneği
SZ Şahin
Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi …, 2003
862003
Metropolitan regions, planning and governance
K Zimmermann, D Galland, J Harrison
Springer International Publishing, 2020
472020
Kentsel dönüşümün kentsel planlamadan bağımsızlaştırılması/ayrılması sürecinde Ankara
SZ Şahin
Planlama Dergisi 36, 111-120, 2006
442006
Türk kamu yönetiminde gönüllülük ve afet yönetimi
M Kaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
302013
Müziğimize dair: görüşler, analizler, öneriler
E Sayan
METU Press, 2003
242003
The urbanization policy of Turkey: an uneasy symbiosis of unimplemented policy with centralized pragmatic interventions
SZ Şahin
Turkish Studies, 2019
222019
Yerel yönetimlerin Kürt kökenli grupların büyükşehirlere göç sonrası entegrasyon sorunlarına yaklaşımı: Ankara örneği
N Küyük
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
212011
Kent konseylerinin katılımcı kent yönetimine katkıları üzerine bir değerlendirme: Ankara örneği
SZ Şahin
Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu, 6-7, 2011
212011
Ankara kentinin UNESCO dünya miras alanı adaylığı için bir öneri ve eylem planı
SZ Şahin
Ankara Araştırmaları Dergisi 1 (1), 36-50, 2013
162013
NEOLİBERAL YENİDEN ÖLÇEKLENME ETKİSİ ALTINDA TÜRKİYE’DE KENTLEŞME POLİTİKASININ DÖNÜŞÜMÜ
SZ Şahin
Alternatif Politika 10 (Special), 1-30, 2018
152018
Uluslararası Örnekler Işığında Bir Kavram ve Kamu Politikası Olarak Kentsel Dönüşüm
SZ Şahin
Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm, 53-84, 2015
142015
Kent Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinin Evrimi
SZ Şahin
TMMOB Şehir Plancıları Odası 28 (1), 6-11, 2018
132018
Ankara’da bir yerel yönetim monografisi yöntemi denemesi: Çankaya Belediyesi örneği
SZ Şahin, A Çekiç, AC Gözcü
Ankara Araştırmaları Dergisi 2 (2), 159-183, 2014
122014
Kent Planlama Süreci ile Kentsel Altyapı Yatırımlarının İlişkisi: Ankara Örneği
SZ Şahin
İnşaat Mühendisleri Odası 6, 2012
122012
The politics of urban planning in Ankara between 1985 and 2005
SZ Şahin
Middle East Technical University, 2007
122007
Türk kamu yönetiminde mekân ve ölçek sorununa büyükşehirlerden bir örnek: İlçe belediyelerinin imar planlama yetkileri
SZ Şahin
TEPAV Politika Notu. N201222 18 (2017), 1334837631-0, 2012
102012
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISINDAN BUGÜNE MEKÂNSAL PLANLAMA MEVZUATI VE UYGULAMALARININ DÖNÜŞÜMÜ VE ETKİLERİ
SZ Şahin
Memleket Siyaset Yönetim 12 (28), 53-80, 2017
92017
Yeni iktidar karşısında katılım açmazları ve fırsatları
SZ Şahin
Şehir & Toplum 8, 21-28, 2017
92017
Kentsel Dönüşüm, Barınma Hakkı ve Direniş Mücadeleleri: Ankara ve Madrid Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
SZ Şahin, H Özen, E Deniz
Sosyal haklar Ulusal Sempozyumu-4 Bildirileri, 2012
82012
Kentli Ve Mekânsal Bir Protesto Hareketi: Taksim Gezi Parkı Olayları
SZ Şahin
Yerel Politikalar Dergisi, 71-81, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20