Takip et
Doç. Dr. Osman Erciyas
Doç. Dr. Osman Erciyas
eul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Osmanlı'da Batı Dillerine Ait Sözlükler
O Erciyas
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 70-78, 2011
122011
Eski̇ Anadolu Türkçesi Meti̇nleri̇nden: Ferec Ba'de'ş-şidde'ni̇n söz varlığı:(15. yy. Budapeşte nüshası): Atasözü, Deyim, Kelime, İkileme ve Kalıp Sözler
O Erciyas
Kesit Yayınları, 2015
112015
Açıklamalı Kıbrıs Türk Yer Adları Sözlüğü
O Erciyas
Ateş Matbaacılık Limited, 2010
92010
15. yy. Astroloji Eseri Kitâbu Esrâri’n-Nücûm ve Havvâs’ ın Türk Bilim Dili ve Astroloji-Kronoloji Terimleri Açısından Önemi
O Erciyas
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (1), 45-58, 2010
62010
Özleştirme Çalışmaları Işığında Türk Dil Kurumu Özleştirme Kılavuzu
O Erciyas
Turkish Studies 5 (3), 1187-1197, 2010
5*2010
Personality Traits and Online Learning Readiness of Students Receiving Education in Turkish Language Teaching and Turkish Language and Literature Departments
O ERCİYAS, Z OKRAY
Current Research in Social, Human and Administrative Sciences, 2022
42022
Osmanlı Türkçesine Geçiş Dönemi Metni Olarak Ferec Ba’de’ş-şidde
O Erciyas
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2, 11-21, 2017
42017
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
F Albayrak, O Erciyas
I. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 373-393, 2019
32019
Güvercin Destanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
O Erciyas, D Oruç
Electronic Turkish Studies 8 (1), 2013
22013
Dil Etkileşimleri Bağlamında Kıbrıs'taki Tarihi Alet İsimleri
O Erciyas
Milli Folklor International and Quarterly Journal of Cultural Studies, 237-248, 2012
22012
Kıbrıs Ağzındaki Öz Türkçe Kelimeler Açısından Dağarcık’ın Dili
O ERCİYAS
Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, 15-28, 2011
22011
Haza Kitabu Esrari'n-Nücum ve Havvas adlı eser üzerine bir dil incelemesi (giriş-inceleme-metin-dizin)
O Erciyas
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
22009
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE DAİR BİR DİL İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI
F ALBAYRAK, O ERCİYAS
Social Sciences (IJOESS) 13 (49), 1069-1091, 2022
12022
Femicides in Turkish Cypriot Laments (Kıbrıs Türk Ağıtlarında Kadın Cinayetleri)
O Erciyas
MILLI FOLKLOR, 128-144, 2022
2022
Kelime Öğretiminde Sınıf İçi Etkinliklerin Önemi
O Erciyas
VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021
2021
KIBRIS TÜRK TOPONİMİSİNDE YENİDEN ADLANDIRMA EVRELERİ
O Erciyas
İnsan ve Toplum Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, 105, 2021
2021
Kıbrıs Türk Ağzında Yerlileşen Batı Kökenli Sözcükler
O Erciyas
9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (TC. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı …, 2021
2021
Fotoğraflarla Kıbrıs'ta Ay Yıldızın Peşinde (KKTC Cumhurbaşkanlığı yayını)
O Karakartal, O Erciyas, A Aktaş, A Şahelveri
2021
Sübha-i Sıbyân’ın Kıbrıs Nüshalarında Dil ve Anlatım Özellikleri
O Erciyas
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (5), 3195-3206, 2020
2020
Tarihi Akbaba Gazetesinin Dil ve Üslup Özellikleri
O Erciyas
Filoloji Alanında Teori ve Araştırmalar II, 132-144, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20