Takip et
GAMZE ÇÜRÜKSULU USTA
GAMZE ÇÜRÜKSULU USTA
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversitelerde akademik performans yönetimi
G Çürüksulu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
42015
6360 Sayılı Kanun Ekseninde Ulaşım Hizmetleri: Toplu Taşıma ve UKOME Sorunlar ve Çözüm Önerileri
G Çürüksulu
Yerel Hizmetler, Ed. Hamza Ateş 1, 33-77, 2017
22017
TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE İDARELER ARASI HİZMET VE GELİR PAYLAŞIMI: 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
GÇ USTA
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 264-288, 2021
2021
Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri
G ÇÜRÜKSULU
Savaş Yayınevi, 2018
2018
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rize İline Değer Katacak Ortaklık Kültürü Yaklaşımları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Analizi
G Çürüksulu
Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler …, 2017
2017
Bir Öğrenilmiş Çaresizlik Örneği: Yerel Yönetim Personelinin Değişime Adaptasyonu
H Ateş, S Çavuşoğlu, G Çürüksulu
TÜRK DÜNYASINDA “YEREL YÖNETİMLERİN SORUNLARI 1, 533-555, 2014
2014
İstanbul Bilimler Akademisi Lisansüstü Öğrencileri Perspektifinden Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştay Raporu, Sosyal Bilimlerde İnter-disiplinerlik Kavramının …
G Çürüksulu, AD Küçük
http://www.ibav.org/blog/genc-yorum-tyyc-arastirma-raporu/, 2014
2014
Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde İdareler Arası Hizmet ve Gelir Paylaşımı: Kavramsal Çerçeve ve 6360 Sayılı Kanun’un Etkileri
GÇ USTA
6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Dengesi Üzerine Etkileri: Ordu ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri Örneği
GÇ Usta
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 309-330, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9