Follow
Reyhan LEBA
Reyhan LEBA
Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Vergi Takozu Açısından Değerlendirilmesi
R Leba Tansöker
Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (30), 309-334, 2017
292017
Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü
M TOKATLIOĞLU, U SELEN, R LEBA
JOURNAL OF LIFE ECONOMICS 5 (4), 151-176, 2018
28*2018
Küreselleşmenin Öteki Yüzü:Yoksulluk
R Leba
Mevzuat Dergisi, 2001
242001
Confirmatory Factor Analysis on Tax Compliance Intentions, General Fairness, Procedural Fairness and Social Norms
N Bayram, M Aydemir, Z Yıldırım, R Leba Tansöker
Business and Economics Research Journal 8 (4), 749-758, 2017
162017
Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Önemi ve Sosyal Devletin Geleceği
R Leba
Mevzuat Dergisi, 2001
112001
İktisadi Gelişme ve Vergileme
U Selen, R Leba
Ekin Yayınevi, 2021
72021
A Structural Equation Modeling the Role of Social Norms in Tax Compliance: A Study from Turkey
Z Yıldırım, R Leba Tansöker, N Bayram, M Aydemir
International Journal of Humanities and Social Science Invention 5 (12), 81-89, 2016
62016
Mali Anayasa Üzerine Düşünceler ve Türkiye’nin Gerçekleri
R Leba
Amme İdaresi Dergisi 34 (2), 53-67, 2001
62001
Türkiye’de Belediyelerin Ekonomik Girişimleri ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar
R Leba
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 17 (1-2), 1999
5*1999
Yürürlükteki Gelir Vergisi Tarifesinin Adalet Açısından Değerlendirilmesi
R Leba Tansöker
Güncel Mali Konular, 213-237, 2009
2*2009
SOSYAL NORMLAR VE DAĞITIM ADALETİ ALGISININ VERGİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Z AKBELEN, NB ARLI, R LEBA, M AYDEMİR
International Journal of Social Inquiry 14 (1), 1-25, 2021
12021
Evaluation of Agricultural Sector in Turkey Within Income Tax
R Leba
Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies 2, 15-25, 2019
12019
Türkiye'de Vergi Denetiminin Etkinliği ve Vergi Gelirleri İlişkisi
P Tak, R Leba
Prof. Dr. Doğan Şenyüz'e Armağan (Maliye), 369-394, 2023
2023
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Vergilendirme
R Leba
Prof. Dr. Figen ALTUĞ'a Armağan, 321-332, 2022
2022
Global Taxation Issues and Developing Countries
R Leba
Studies on Interdisciplinary Economics and Business 4, 237-251, 2021
2021
Tarımda Arazi Vergisi Uygulamasının Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasındaki Rolü: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
R Leba
Vergi Sorunları Dergisi 44 (390), 78-97, 2021
2021
Sosyal normlar ve dağıtım adaleti algısının vergi uyumu üzerindeki etkileri
Z Akbelen, NB Arlı, R Leba, M Aydemir
International Journal of Social Inquiry 14 (1), 1-25, 2020
2020
Tarımın Ülke Ekonomileri Açısından Önemi ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kesiminin Vergilendirilmesinin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme
R Leba
Prof. Dr. Nihat Edizdoğan'a Armağan, 319-337, 2018
2018
Küreselleşme Karşısında Üniversitelerimiz
N Burhan, R Leba Tansöker
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 7-28, 2006
2006
Sosyal devlet, istihdam ve gelir vergisi (Türkiye örneği)
R Leba
Uludağ Üniversitesi, 1998
1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20