Follow
Doç. Dr. Abdullah TÜRKER
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim aği (eba) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri
A TÜRKER, E Dündar
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 323-342, 2020
1292020
LİSE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) PROJESİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ VE PROJE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
A Türker, C Güven
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/Journal of Research in Education and …, 2016
94*2016
Examining the water literacy levels of high school students according to some variables
A TÜRKER
Asian Journal of Education and Training 6 (3), 2020
152020
Examining Natural Disaster Literacy Levels of Pre-Service Geography Teachers.
A Türker, U Sözcü
Journal of Pedagogical Research 5 (2), 207-221, 2021
142021
The opinions of high school teachers on distance learning which is carried out through EBA (educational informatics network) during COVID-19 pandemic period
A Türker, E Dündar
Milli Egitim, 323-342, 2020
112020
Değişim ve Sürekliliği Algılama
A Türker
Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, 2019
9*2019
Su Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi
U Sözcü, A Türker
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 55 (2), 1155-1168, 2020
82020
Development of water literacy scale
U Sözcü, A Türker
Third Sector Journal of Social Economy 55 (2), 1155-1168, 2020
72020
High school teachers’ utilization levels and opinions on the education information technologies network (EBA) project
A Türker, C Güven
Journal of Research in Education and Teaching 5 (1), 244-254, 2016
62016
Üniversite giriş sınavlarındaki coğrafya sorularının coğrafi becerilere göre dağılımı
A Türker, U Sözcü
OPUS International Journal of Society Researches 17 (35), 1875-1894, 2021
42021
Arazi Çalışmalarının Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Yeryüzü Şekillerini Kavrama ve Tasvir Etme Becerilerine Etkileri (The Effects of Field Surveys on The Skills of Teaching …
A Türker, ÜE ÜNALDI, CÇ KARAGÜÇ
Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR) 4 (2), 144-161, 2020
42020
Türkiye’de Coğrafya Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelere İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi (1923-2018)
B Aksoy, A Türker
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 18 (35), 143-161, 2020
42020
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ)
A TÜRKER, HK YÜKSEL, T Ebru, A SAĞIR
SSD Journal 7 (30), 107-120, 2022
32022
Skill of location analysis in social studies curriculum and textbooks of Turkey
A Türker
Review of International Geographical Education Online 11 (1), 62-74, 2021
32021
SÖZLÜ SINAV İLE ATAMASI YAPILMIŞ COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLÜ SINAV SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
A Türker
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 7 (3), 102-111, 2018
3*2018
Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri
A Türker
Cumhuriyet International Journal of Education 5 (3), 16-30, 2016
32016
Coğrafya öğretmeni adaylarının ve coğrafya öğretmenlerinin toprak ve bitki örtüsü konularındaki yeterlilikleri ve bunları etkileyen faktörler
A Türker
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
32008
Geography Teachers’ Opinions Regarding the Teaching Field Knowledge Test in the Public Personnel Selection Exam
A TÜRKER
International Education Studies 14 (1), 52-64, 2021
22021
Türkiye’deki Kalkınma Planlarında Çevre Sorunları
A TÜRKER
Journal of Current Researches on Educational Studies 10, 2020
22020
COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KISA TARİHÇESİ VE 2018 COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
A Türker
Coğrafya Öğretimi-I, 1-24, 2019
2*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20