Follow
Dilruba İzgüden
Dilruba İzgüden
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ŞEHİR HASTANESİNDE HASTA MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
D Gökkaya, D İzgüden, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (20), 136-148, 2018
522018
sağlik kurumlarinda görülen toksik liderlik davranişlari: bir üniversite hastanesi örneği
D İzgüden, S Eroymak, R Erdem
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 262-276, 2016
392016
Travma geçiren bireylerin spiritüel iyi oluşlarinin travma sonrasi büyümeleri üzerine etkisi
D Uğurluoğlu, R Erdem
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 833-858, 2019
252019
İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S Özdemir, T Akçakanat, D İzgüden
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (19), 125-136, 2017
242017
Şehir hastanesinde çalişan memnuniyeti araştirmasi
D Uğurluoğlu, D Gökkaya, R Erdem
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 4 (9), 101-118, 2019
232019
ÇALIŞANLARIN YEŞİL DAVRANIŞININ KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ
S Eroymak, D İzgüden, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
182018
Hastane çalışanlarında iletişim doyumunun örgütsel muhalefet davranışları üzerine etkisi
D İzgüden, R Erdem
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 21 (2), 243-272, 2018
182018
İnformal ilişkilerin örgütsel bağlilik üzerine etkisinin incelenmesi: Akademisyenler üzerine bir araştirma
D Gökkaya, D İzgüden, R Erdem
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 99-120, 2018
92018
Türkiye’de hekime yönelik fiziksel ve sözel şiddet düzeyinin meta analiz yöntemiyle belirlenmesi
A Yiğit, D Uğurluoğlu
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 7 (1), 99-111, 2020
72020
İnformalitenin kavramsal çerçevesi ve yönetim düşüncesindeki yeri
R Erdem, D İzgüden, İ Erdem
Yönetimde İnformalite, içinde (5-43), İstanbul: Beta Yayınevi, 2017
72017
The effect of transformatıve power of sufferıng on lıfe satısfactıon on hospıtal workers
D İzgüden, R Erdem
Journal of International Health Sciences and Management 3 (5), 1-12, 2017
72017
YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAMLI İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA-THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-LOW CONTEXT …
D İzgüden, R Erdem
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (22), 104-129, 2017
72017
Patient satisfaction research in the city hospital: Isparta Province Example
D Gökkaya, D İzgüden, R Erdem
Suleyman Demirel University Visionary J 9, 136-148, 2018
52018
Dijital hastane uygulamaları: Şehir hastanesi çalışanları üzerine bir inceleme
D Gökkaya, D İzgüden
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (3), 848-859, 2022
42022
Sağlık yönetimi öğrencilerinin eleştirel düşünme, benlik saygısı ve spiritüel iyi oluşlarına yönelik bir araştırma
D Uğurluoğlu, R Erdem, H Kıyıcı
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 20 (44), 51-66, 2019
42019
Yöntemler üzerine bibliyometrik bir analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi örneği
N Yılmaz, F Taş, D Uğurluoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 83-106, 2019
42019
OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri ve Sağlık Ekipmanlarının Entropi Temelli ARAS ve SAW Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
D İzgüden, KS Korucu, ŞÇ Söylemez, M Demir
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 13 (35), 731-755, 2022
32022
Görme yetersizliği olan yetişkinlerin yönelim ve bağımsız hareket sorunları ve çözüm önerileri
B ALTUNAY, G YALÇIN, MU SARAÇ
Journal of Qualitative Research in Education, 2021
32021
Travmaların dönüştürücü rolü: olumlu değişimler
D İzgüden, R Erdem
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2), 191-200, 2020
32020
Disease-based traumas transform lives: A qualitative study focused on healthcare professionals
D İzgüden, R Erdem
Social Science & Medicine 305, 115084, 2022
22022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20