Follow
Ozan GÜLÜM
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrencilerin haftalık keman çalışma alışkanlıklarının incelenmesi
G Parasız, O Gülüm
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (31), 1045-1075, 2007
142007
ÇALGI EĞİTİMCİLERİNİN DERS İÇİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (mevcut ve olması gereken durum)
B Demirci, G Parasız, O Gülüm
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 31-49, 2017
112017
Keman eğitiminde Türk halk müziği eserlerinin kullanılma durumuna yönelik öğretim elemanı görüşlerinin değerlendirilmesi
O Gülüm, A Albuz
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1-11, 2019
62019
Türk halk müziğindeki doğal çok sesliliğin müzik eğitimindeki yansımaları
G PARASIZ, O GÜLÜM
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 22-28, 2018
52018
Keman eğitiminde Zeybek müziğinin kullanımı üzerine bir araştırma
O GÜLÜM
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
42019
YouTube comments on violin instruction videos: an analysis of comments in Turkish
O Gulum
Music Education Research 25 (4), 367-380, 2023
12023
AYDIN KADIOĞLU ZEYBEĞİNİN KEMANA UYARLANMASI
O GÜLÜM
Eurasian Journal of Music and Dance, 77-110, 2020
12020
Müzik eğitimi anabilim dallarında keman eğitimi alan öğrencilerin müzikal dinamikleri bilme ve uygulama durumlarının incelenmesi: Atatürk Üniversitesi örneği
O Gülüm
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
12013
YouTube’da keman öğretim dizisi içeren Türkçe kanalların çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi
O Gülüm
Türk Müziği, 336-347, 2023
2023
YouTube Destekli Müzik Dersi Platformu ve QR Kodlarıyla Erişim: Harmanlanmış Öğrenme Aktiviteleri
AK Uludağ, O Gülüm
Art Vision 29 (50), 84, 2023
2023
Effectiveness of the Exercises Prepared to Play Zeybek Music on the Violin (The Case of Aydın Kadıoğlu Zeybek)
O Gülüm, A Albuz
Universidad de Granada, 2022
2022
Factors Affecting the Course Choices of Students Who Took the Elective Course of Music Culture
O GULUM, O GENCEL ATAMAN, G PARASIZ
International Online Journal of Educational Sciences 14 (1), 265-278, 2022
2022
Zeybek Müziği Çalmak İçin Hazırlanan Alıştırmaların Kemanda Etkililiği (Aydın Kadıoğlu Zeybek Örneği)
O Gülüm, A Albuz
JOURNAL FOR EDUCATORS, TEACHERS AND TRAINERS 13 (5), 2022
2022
Examining the potential of students who take violin education ın Divisions of Music Education, ın recognizing and ımplementing musical dynamics (Ataturk Unıversity sample …
O Gülüm, M Karabulut
Journal of Human Sciences 13 (3), 5853-5864, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14