Follow
Ahmet TEKBIYIK, Prof. Dr.
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri
A Tekbıyık, AR Akdeniz
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 2 (2 …, 2008
3232008
İlişkisel araştırma yöntemi
A Tekbıyık
M. Metin (Edt.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri …, 2014
172*2014
An investigation on the comparison of context based and traditional physics problems
A Tekbiyik, AR Akdeniz
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics …, 2010
126*2010
LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU
A Tekbıyık
Kastamonu Education Journal 14 (2), 441-446, 2006
1202006
Beşinci sınıf öğrencilerinin ses kavramını anlamaları üzerine kavram karikatürlerinin etkisi
Ş Atasoy, A Tekbıyık, A Gülay
Journal of Turkish Science Education 10 (1), 176-196, 2013
97*2013
Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi
A Tekbiyik
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
852010
AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI BİR YAZ BİLİM KAMPININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
A TEKBIYIK, AŞKBK Gülşah, S VEKLİ
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 1), 1383-1406, 2019
78*2019
Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ve mantıksal düşünme becerileri
AGA TEKBIYIK, İ Cemalettin
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2007
712007
Lisansüstü Öğrencilerinin AraĢt ırma Öz-Yeterlik Ġn ançları ve Bilgisayar Tutumları.
C Ġpek, A Tebiyik, ÖF Ursavaġ
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (1), 2010
59*2010
A contemporary physics attitude scale for secondary school students: development, validity and reliability
A TEKBIYIK, AR AKDENİZ
Journal of Turkish Science Education 7 (4), 134-144, 2010
57*2010
Evaluation of a Science Camp: Enjoyable Discovery of Mysterious World.
K Birinci Konur, A Seyihoglu, G Sezen, A Tekbiyik
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (3), 1602-1607, 2011
55*2011
Fen ve teknoloji derslerinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklerde öğretim teknolojilerinin kullanılabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri
KB Konur, G Sezen, A Tekbıyık
Eskişehir, Türkiye: The 8th International Educational Technology Conference …, 2008
462008
A meta-analytical investigation of the influence of computer assisted instruction on achievement in science
A Tekbiyik, AR Akdeniz
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 11 (2), 1-22, 2010
452010
The use of jigsaw collaborative learning method in teaching socio-scientific issues: The case of nuclear energy
A Tekbiyik
Journal of Baltic Science Education 14 (2), 237-253, 2015
412015
Fen ve teknoloji dersinde akademik başarının yordayıcısı olarak öz düzenleyici öğrenme stratejileri
A Tekbıyık, F Camadan, A Gülay
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
402013
GEMS TABANLI ETKİNLİKLERLE DESTEKLENEN PROJE YAKLAŞIMININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KAVRAMSAL GELİŞİME ETKİSİ
F YALÇIN, A TEKBIYIK
Electronic Turkish Studies 8 (9), 2013
38*2013
Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı yerel sosyobilimsel konularda öğrencilerin informal muhakemelerinin belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi
Ş Atasoy, A Tekbıyık, OŞ Yüca
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 524-540, 2019
35*2019
Fizik dersi yeni öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi
A Arslan, O Ercan, A Tekbıyık
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30, 2012
322012
Fizik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
A ARSLAN, A Tekbıyık, O Ercan
Turkish Journal of Education 1 (2), 64-79, 2012
312012
Determination of probabilities of vacancy transfer from K to L shell using K X-ray intensity ratios
B Ertuğral, G Apaydın, A Tekbıyık, E Tıraşoğlu, U Çevik, AI Kobya, ...
The European Physical Journal D-Atomic, Molecular, Optical and Plasma …, 2006
272006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20