Takip et
Ömer Tuğsal Doruk
Ömer Tuğsal Doruk
Ph.D, Assistant Professor at Adana Alparslan Türkeş Science & Technology University
atu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The constraints of innovation in developing countries: Too many barriers to start ups?
ÖT Doruk, E Söylemezoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 944-949, 2014
332014
Gölge bankacılık ve Türkiye
OT Doruk
Türkiye Bankalar Birliği, 2014
172014
Turkish Economy's Great Transformation: Industry, Agriculture and Economic Growth in the Process after 1980: A Review from the Perspective of Kaldor's First Growth Law
ÖT Doruk, A Kardaşlar, E Kandır
The Empirical Economics Letters 12 (6), 2013
142013
Dış Borçlar ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisinde 1970-2014 Dönemi İçin Ampirik Bir İnceleme
ÖT Doruk
MALIYE DERGISI, 96-114, 2018
12*2018
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar-Ge’ye Dayalı Büyümenin Varlığının Sınanması
ÖT Doruk, E Soylemezoglu
1.Üretim Ekonomisi Kongresi, 2014
122014
1980’den sonra Türkiye’de Uygulanan İstikrar Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi
ÖT Doruk, HB Yavuz
OPUS Journal, 2018, 2018
102018
Effect of financial constraints on the growth of family and nonfamily firms in Turkey
B Ergün, ÖT Doruk
Financial Innovation 6, 2020
92020
Macroeconomic Determinants of firm performance: Evidence from Turkey
ÖT Doruk
Singapore Economic Review, 2019
82019
Intra industry trade and R&D intensity: An empirical assessment for Turkey
ÖT Doruk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 52-57, 2015
82015
Are clusters efficient for the relation between milk production and value added per capita in regional level? An empirical assessment
E Söylemezoğlu, ÖT Doruk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 1277-1286, 2014
72014
Determinants of investment in the manufacturing sector in Turkey
OT Doruk
Kadir Has University, 2017
62017
An Applied Analysis for whether the Relation between Innovation and Foreign Direct Investment is Vicious for Turkey after the early 1980s
ÖT Doruk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 229, 70-77, 2016
62016
Gelişmekte olan ülkelerde ar-ge’ye dayalı büyümenin varlığının sınanması. 1. Ulusal Üretim Ekonomisi Kongresi
ÖT Doruk, E Söylemezoğlu
52014
Post Keynezyen İktisadi Birey Ve Post Keynezyen İktisat Metodolojisinde Krizlerin Dinamikleri Üzerine Yazınsal Bir İnceleme: 1929 Ve 2008 Krizi Karşılaştırması (A Review on …
ÖT Doruk
2nd International Political Economy Conference, 2011
52011
Kriz Sonrası Türkiye’de Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi: Kaldoryen Büyüme Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme
Ö Doruk, A KARDAŞLAR, Y Şahintürk, D Kandır
Uluslararası Anadolu Üniversitesi İktisat Kongresi, Eskişehir, 2011
52011
Short-term working allowance and firm risk in the post-COVID-19 period: Novel matching evidence from an emerging market
ÖT Doruk, S Konuk, R Atici
Finance Research Letters 43, 102021, 2021
42021
Kaldor Büyüme Modelinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması: Panel Veri Analizlerinden Bulgular
ÖT Doruk
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2019
42019
Türkiye ekonomisi için varlık fonunun ekonomik büyüme açısından analizi: ampirik bir deneme
ÖT Doruk
İktisadi Araştırmalar Vakfı, 2018
42018
Determination of MBA program preference at state vs. foundation universities in Turkey: evidence from survey research
Y Gürol, ÖT Doruk, E Cemek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 118-127, 2016
42016
Hayırseverlik: Sosyal Adalet İçin Yen i B ir Parad igma Mı? İkti sadi Felsefe Perspektifinden Yazınsal Bi r İ nceleme (Philantropy: A New Paradigm for Social Justice? A Review …
ÖT Doruk
7th International NGOs Conference, Çanakkale Onsekiz Mart University, 2010
42010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20