Takip et
Ömer Tuğsal Doruk
Ömer Tuğsal Doruk
Ph.D, Associate Professor at Adana Alparslan Türkeş Science & Technology University
atu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The constraints of innovation in developing countries: Too many barriers to start ups?
ÖT Doruk, E Söylemezoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 944-949, 2014
382014
Gölge bankacılık ve Türkiye
OT Doruk
Türkiye Bankalar Birliği, 2014
212014
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar-Ge’ye Dayalı Büyümenin Varlığının Sınanması
ÖT Doruk, E Soylemezoglu
1.Üretim Ekonomisi Kongresi, 2014
182014
Dış Borçlar ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisinde 1970-2014 Dönemi İçin Ampirik Bir İnceleme
ÖT Doruk
MALIYE DERGISI, 96-114, 2018
17*2018
Turkish Economy's Great Transformation: Industry, Agriculture and Economic Growth in the Process after 1980: A Review from the Perspective of Kaldor's First Growth Law
ÖT Doruk, A Kardaşlar, E Kandır
The Empirical Economics Letters 12 (6), 2013
172013
Effect of financial constraints on the growth of family and nonfamily firms in Turkey
B Ergün, ÖT Doruk
Financial Innovation 6, 2020
162020
1980’den sonra Türkiye’de Uygulanan İstikrar Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi
ÖT Doruk, HB Yavuz
OPUS Journal, 2018, 2018
152018
Intra industry trade and R&D intensity: An empirical assessment for Turkey
ÖT Doruk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 52-57, 2015
142015
Macroeconomic Determinants of firm performance: Evidence from Turkey
ÖT Doruk
Singapore Economic Review, 2019
10*2019
Kriz Sonrası Türkiye’de Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi: Kaldoryen Büyüme Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme
Ö Doruk, A Kardaşlar, Y Şahintürk, D Kandır
Bildiri Kitabı 2, 15-17, 2011
102011
The link between exchange rate volatility and capital structure under financial liberalization: evidence from the Turkish manufacturing sector
ÖT Doruk
Eurasian Business Review 12 (3), 583-615, 2022
82022
Kaldor Büyüme Modelinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması: Panel Veri Analizlerinden Bulgular
ÖT Doruk
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2019
82019
Intergenerational Mobility: An Assessment for Latin American Countries
ÖT Doruk, F Pastore, HB Yavuz
IZA Discussion Paper (Forthcoming in Structural Change and Economic Dynamics), 2019
82019
Determinants of investment in the manufacturing sector in Turkey
ÖT Doruk
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 2017
82017
An Applied Analysis for whether the Relation between Innovation and Foreign Direct Investment is Vicious for Turkey after the early 1980s
ÖT Doruk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 229, 70-77, 2016
82016
COVID-19’un finansal performansa etkisi: gida sektörü firmalari için karşilaştirmali bir değerlendirme
ÖT DORUK
Muhasebe ve Denetime Bakış 22 (66), 67-82, 2022
72022
Short-term working allowance and firm risk in the post-COVID-19 period: Novel matching evidence from an emerging market
ÖT Doruk, S Konuk, R Atici
Finance Research Letters 43, 102021, 2021
72021
Are clusters efficient for the relation between milk production and value added per capita in regional level? An empirical assessment
E Söylemezoğlu, ÖT Doruk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 1277-1286, 2014
72014
Post Keynezyen İktisadi Birey Ve Post Keynezyen İktisat Metodolojisinde Krizlerin Dinamikleri Üzerine Yazınsal Bir İnceleme: 1929 Ve 2008 Krizi Karşılaştırması (A Review on …
ÖT Doruk
2nd International Political Economy Conference, 2011
72011
The role of macroeconomic constraints on cash conversion cycle: evidence from the Turkish manufacturing sector
ÖT Doruk, B Ergün
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 2019
52019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20