Takip et
Ali Şahin ÖRNEK
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kriz ve Stres Yönetimi
AŞ Örnek, Ş Aydın
Ankara: Detay Yayıncılık, 2008
116*2008
The relationship between intellectual capital, innovative work behavior and business performance reflection
AŞ Örnek, S Ayas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1387-1395, 2015
992015
Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç
AŞ Örnek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3), 255-276, 2000
662000
Bir yönetim tekniği olarak değer mühendisliği
AŞ Örnek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
402003
ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ UYGULAMASI
AŞ Örnek, A Siyret
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2), 91-116, 2015
152015
Bilgi toplumunda kriz yönetimi stratejileri: Türkiye bilişim sektörü örneği: model önerisi
AŞ Örnek
Detay, 2006
112006
Kriz yönetimi stratejileri ve Türkiye bilişim sektörü örneği
AŞ Örnek
Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 107-130, 2007
102007
Üstlerin sahip olduğu duygusal zekâ yetilerinin, astlar tarafından algılanması ve astların motivasyonları üzerinde etkisi: ÇOMÜ öğretim elemanları ve öğrencileri örneği
T Çolakoğlu, AŞ Örnek
Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (27), 605-642, 2016
82016
ETKİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE AKADEMİSYENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ÇATIŞMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AŞ Örnek
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25-50, 2013
72013
Değişen çevre koşullarında kriz yönetimi ve türkiye bilişim sektörünü krize sürükleyen nedenler
AŞ Örnek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
72006
Sivil girişimler kapsamında sivil toplum platformları ve Biga Sivil Toplum Platformu örneği
AŞ Örnek
Yönetim Bilimleri Dergisi 13 (26), 261-283, 2015
12015
İnsan Kaynakları Yönetimi
AŞ Örnek
2021
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR GERÇEĞİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ
AŞ Örnek, SA Şarman, H Azazi
Management and Political Sciences Review 2 (2), 182-220, 0
Dönüşümün Kaçınılmaz Olduğu Anda Türkiye’de Bilişim Sektörünün Durumu
AŞ ÖRNEK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14