Ali Şahin ÖRNEK
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The relationship between intellectual capital, innovative work behavior and business performance reflection
AŞ Örnek, S Ayas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1387-1395, 2015
682015
Kriz ve stres yönetimi
ALİ ÖRNEK
Detay Yayıncılık, 2008
602008
Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç
AŞ Örnek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3), 255-276, 2000
502000
Bir yönetim tekniği olarak değer mühendisliği
AŞ Örnek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
352003
Kriz ve Stres Yönetimi
Ş Aydın, Ö AŞ
Ankara: Detay Yayıncılık, 2008
112008
Bilgi toplumunda kriz yönetimi stratejileri: Türkiye bilişim sektörü örneği: model önerisi
AŞ Örnek
Detay, 2006
112006
ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ UYGULAMASI
AŞ Örnek, A Siyret
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2), 91-116, 2015
72015
Kriz yönetimi stratejileri ve Türkiye bilişim sektörü örneği
AŞ Örnek
Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 107-130, 2007
62007
Üstlerin sahip olduğu duygusal zekâ yetilerinin, astlar tarafından algılanması ve astların motivasyonları üzerinde etkisi: ÇOMÜ öğretim elemanları ve öğrencileri örneği
T Çolakoğlu, AŞ Örnek
Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (27), 605-642, 2016
32016
ETKİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE AKADEMİSYENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ÇATIŞMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AŞ Örnek
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25-50, 2013
32013
Değişen Çevre Koşullarında Kriz Yönetimi ve Türkiye Bilişim Sektörünü Krize Sürükleyen Nedenler
AŞ Örnek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
32006
Sivil Girişimler Kapsamında Sivil Toplum Platformları Ve Biga Sivil Toplum Platformu Örneği
AŞ ÖRNEK
Yönetim Bilimleri Dergisi 13 (26), 261-283, 2015
2015
GLOBAL PEACE
A AKDEMİR
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, 2008
2008
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR GERÇEĞİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ
AŞ ÖRNEK, SA ŞARMAN, H AZAZİ
Management and Political Sciences Review 2 (2), 182-220, 0
Yönetim Bilimleri DergisiJournal o
L AMUSAN, H ERKUL, H KARA, S ŞİMŞEK, ÇB TUNALI, AÖ Destek, ...
Journal of Administrative Sciences 14 (27), 0
KAOSUN KIYISINDA KRİZLERLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK: BİLGİ TOPLUMUNUN OMURGASININI OLUŞTURAN SEKTÖRÜN KRİZLERE GİRMEME ÇABALARI
AGDAŞ ÖRNEK
Dönüşümün Kaçınılmaz Olduğu Anda Türkiye’de Bilişim Sektörünün Durumu
AŞ ÖRNEK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17