Follow
Sinan Ataer
Sinan Ataer
Other namesAtaer Sinan, Ataer, S., S. Ataer
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Reassessing the environmental Kuznets curve: A summability approach for emerging market economies
S Bozoklu, AO Demir, S Ataer
Eurasian Economic Review 10, 513-531, 2020
192020
Vergi Algısı – Eğitim İlişkisi : Çeşitli Üniversitelerde Maliye Bölümü Öğrencilerinin Vergi Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
BE Yılmaz, S Ataer, M Yetkin Ataer
30. Türkiye Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 243-280, 2015
82015
Katalaksi Kavrami Çerçevesinde Vergileme Demokrasi Iliskisi: Türkiye-OECD Karsilastirmali Analizi
E Kılıçer, FC Ay, S Ataer
The Relationship Between Taxation and Democracy in the Frame of Catallaxy: A …, 2016
6*2016
Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi Kapsamında Gelişmiş OECD Ülkelerindeki Uygulamalar Ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri
S Ataer
Political Economy of Taxation, 127-135, 2016
32016
Are Green Bonds Really Green?
BE Yilmaz, S Ataer
Handbook of Research on Challenges in Public Economics in the Era of …, 2022
12022
The Built-In Flexibility of Income and Consumption Taxes in OECD Countries
BE Yılmaz, S Ataer
Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, 162-170, 2017
12017
Türkiye'de Kamu Demiryolu Yatırımlarının Finansmanı ve OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması
S Ataer
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12015
The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis
BE Yilmaz, FY Tatoglu, S Ataer
Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies …, 2015
12015
Pandemide Mali Alan Yaratmak: Resmi Kalkınma Yardımları
BE Yılmaz, S Ataer
Pandemi ve Türkiye Ekonomisi 1, 157-172, 2022
2022
İyi Yönetişimin Kamu Mali Yönetimine Yansımaları: Mevzuat Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme
F SARIOĞLU, S Ataer
Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim 1, 41-59, 2019
2019
Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey: Panel Causality Analysis
BE Yılmaz, FY Tatoğlu, S Ataer
Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, 186-196, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11