Follow
Sinan Ataer
Title
Cited by
Cited by
Year
Reassessing the environmental Kuznets curve: A summability approach for emerging market economies
S Bozoklu, AO Demir, S Ataer
Eurasian Economic Review 10 (3), 513-531, 2020
92020
Vergi Algısı – Eğitim İlişkisi : Çeşitli Üniversitelerde Maliye Bölümü Öğrencilerinin Vergi Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
BE Yılmaz, S Ataer, M Yetkin Ataer
30. Türkiye Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 243-280, 2015
62015
Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi Kapsamında Gelişmiş OECD Ülkelerindeki Uygulamalar Ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri
S Ataer
Political Economy of Taxation, 127-135, 2016
32016
Katalaksi Kavramı Çerçevesinde Vergileme Demokrasi İlişkisi: Türkiye-OECD Karşılaştırmalı Analizi
E Kiliçer, FC Ay, S Ataer
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 53 (612), 35-50, 2016
12016
Are Green Bonds Really Green?
BE Yilmaz, S Ataer
Handbook of Research on Challenges in Public Economics in the Era of …, 2022
2022
İyi Yönetişimin Kamu Mali Yönetimine Yansımaları: Mevzuat Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme
F SARIOĞLU, S Ataer
Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim 1, 41-59, 2019
2019
The Built-In Flexibility of Income and Consumption Taxes in OECD Countries
BE Yılmaz, S Ataer
Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, 162-170, 2017
2017
Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey: Panel Causality Analysis
BE Yılmaz, FY Tatoğlu, S Ataer
Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, 186-196, 2017
2017
Türkiye'de Kamu Demiryolu Yatırımlarının Finansmanı ve OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması
S Ataer
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
2015
The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis
BE Yilmaz, FY Tatoglu, S Ataer
Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies …, 2015
2015
Kamu Finansmanı ve Borç Göstergeleri
BE Yılmaz, S Ataer
http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/iktisat.istanbul.edu.tr/wp-content …, 2014
2014
DEBT TARGETS AND FISCAL RULES PRACTICES ON PUBLIC DEBT FOR TURKEY
BE YILMAZ, S ATAER
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12