Follow
Esma Yıldız
Esma Yıldız
Hacettepe University/ Amasya University
Verified email at amasya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissine etki eden faktörlerin incelenmesi
E Yıldız
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 180-205, 2020
612020
Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi
E Yıldız, SS Seferoğlu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 33-46, 2020
532020
Investigation of factors affecting the sense of community of distance education learners in online learning environments
E Yıldız
Journal of Qualitative Research in Education 8 (1), 2020
132020
Nanodoldurucu içeren beş farklı kompozitin yüzey sertliği ve pürüzlülüğü açısından değerlendirilmesi
Z Göztaş, G Tosun, E Yıldız, K Kahraman
Selcuk Dental Journal 1 (2), 43-48, 2014
122014
Çevrimiçi ortamlarda uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissi, akademik başarı ve katılımları arasındaki ilişkinin incelenmesi
E Yildiz
102016
Examination of self-efficacy perception of distance education students about online technologies
E Yıldız, SS Seferoğlu
Celal Bayar University Journal of Social Sciences 18 (1), 33-46, 2020
92020
Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep: Gaziantep Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran çocukların ağız ve diş sağlığı düzeyi
E Yıldız, M Şimşek, Z Gündoğar, AM Aktan
European Journal of Therapeutics 21 (2), 118-124, 2015
92015
Flipped classroom in higher education: An investigation of instructor perceptions through the lens of TPACK
E Yıldız, U Doğan, Ö Özbay, SS Seferoğlu
Education and Information Technologies 27 (8), 10757-10783, 2022
82022
Çevrimiçi ortamlarda topluluk hissi ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması güvenirlik ve geçerlik çalışması
E Yıldız
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 24-38, 2018
82018
Diyabetli hastalarda uygulanan hızlı depresif belirti envanteri özbildirim formu ve beck depresyon ölçeklerinin değerlendirilmesi
YA Güçlü, ED Yıldız, F Ünsal, K Öngel
82013
Lasers in pediatric dentistry: Çocuk diş hekimliğinde lazer kullanımı
M Şimşek, E Yıldız
European Journal of Therapeutics 20 (2), 113-119, 2014
62014
Öğretmen adaylarının dijital etik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Ö Özbay, U Doğan, E Yıldız, SS Seferoğlu
TRT Akademi 6 (12), 494-513, 2021
32021
Okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi (Siverek ilçesi örneği)
E Yildiz
32019
Süt dişlerinde formokrezol, kalsiyum hidroksit, mineral trioksit agregat (MTA) ve ferrik sülfat amputasyonlarının klinik ve radyografik değerlendirilmesi
E Yıldız
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
32009
Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımının Sosyal Haklara Etkisi
EDA Yıldız
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2020
12020
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Etkileşim Deneyimlerinin İncelenmesi
E Yıldız, H Tüzün
Yükseköğretim Dergisi 13 (3), 381-392, 2023
2023
Investigation of Relationship Between Self-Efficacy for Online Technologies and Satisfaction in Distance Education
E Yıldız, E Altun
2022
Tıbbi Kayıtların Tutulması ve Saklanmasından Doğan Sorumluluğa Zayıfların Korunması Açısından Bakmak: Eyüp Kurt Başvurusu
EDA Yıldız
Tıp Hukuku Dergisi, 2021
2021
Öğretmen Adaylarının Dijital Etik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
E Yıldız, Ö Özbay, U Dogan, SS Seferoğlu
TRT Akademi, 2021
2021
Üniversite tanıtım aracı olarak sosyal medya hesaplarının göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi: Hacettepe üniversitesi örneği
M Tepgeç, E Yıldız, O Adıgüzel, Y Sürmelioğlu, H Tüzün
Eğitim Teknolojisi Okumaları 2019, 633-655, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20