Ali Yılmaz
Ali Yılmaz
Marmara Üniversitesinde Sosyal Bilgiler Profesörü
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Self-Efficacy Perceptions of Prospective Social Studies Teachers in Relation to History Teaching.
A Yilmaz
Education 129 (3), 2009
452009
Learning social studies via objects in museums: Investigation into Turkish elementary school students' lived experiences
K Yilmaz, N Filiz, A Yilmaz
British Educational Research Journal 39 (6), 979-1001, 2013
222013
Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretiminde Müzenin Önemi Hakkındaki Tecrübe ve Uygulamaları
A Yılmaz, Ş Egüz
Journal of Turkish Studies 10 (11), 1637-1637, 2015
132015
İlköğretim öğrencilerinin devlet vatandaş demokrasi ve insan hakları kavramlarına ilişkin algıları
ALİ YILMAZ, C TUNÇ ŞAHİN, G BENGİÇ ÇOLAK
I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık …, 2009
122009
XVI. Yüzyılda Birecik Sancağı
A Yılmaz
Kitaplık, 2009
10*2009
İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinde Osmanlı Algısı
A Yılmaz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 12. sf , 2008 12, 245-261, 2008
10*2008
Türkiye de harf inkılabından önce kullanılan ilkokul tarih programları ve ders kitapları
C Öztürk, A Yılmaz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2001
102001
1998 VE 2004 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN DERS KİTAPLARINDAKİ BAZI KAVRAMLARIN VERİLİŞ BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A Yılmaz
Marmara Coğrafya Dergisi, 130-152, 2009
9*2009
Use of Primary Sources in the Sixth Grade Social Studies Course Books
A YILMAZ
World Applied Sciences Journal 3 (6), 956-962, 2008
82008
Vatandaşlık Duygusu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
M İÇEN, C ÖZTÜRK, ALİ YILMAZ
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 3, 26-36, 2017
42017
Citizenship and Citizenship Education According to the Perspective of Non-Muslim Minorities in Turkey
Z İbrahimoğlu, A YILMAZ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Kuyeb) Educational Sciences: Theory …, 2015
42015
Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Çoklu Zeka Kuramına Göre İşlenişi
A Yılmaz
Marmara Coğrafya Dergisi, 238-252, 2008
4*2008
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre, Çevre Eğitim ve Çevresel Vatandaşlık Kavramlarına İlişkin Görüşleri
Y Bülbül, A Yılmaz
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 (2), 165-183, 2019
32019
Determining Methods Used By Prospective Teachers Of Social Studies In Teaching About Historical Topics
ALİ YILMAZ, A KIRTEL
Journal of Social Studies Education Research 6, 112-153, 2015
32015
Tarih Derslerinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenmeye Etkisi
A Yılmaz, K Kurada
21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi - History Education …, 2008
32008
XVI Yüzyılda bir Güney Doğu Anadolu Kasabası Olan Rumkale de Eğitim
A Yılmaz
Milli Eğitim, 118-122, 1999
31999
Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi
A Yılmaz, Y Ayaydın
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (1 …, 2018
22018
İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Kavramlarının Kazanılmışlık Düzeyi (Üsküdar Örneği)
A Yılmaz, M Şeker
II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. 26-28 Mayıs 2005 Van, 2006
22006
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK ÜZERİNE METAFORİK ALGILARI
B BOĞAZLIYAN, A YILMAZ
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 (1), 70-89, 2018
12018
Göç konusunun sözlü tarih yöntemiyle işlenmesine yönelik bir araştırma
A Yılmaz, Y Ayaydın
Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20