Follow
Halit Çiçek
Halit Çiçek
Assoc. Prof. Dr., Gaziosmanpaşa University
Verified email at gop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
PSİKOLOJİK VE SOSYAL YÖNDEN YÜKÜMLÜLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE TEPKİLERİ
H Çiçek, DOÇDRE SONSUZOĞLU
1932006
Bir maliye politikası aracı olarak borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1990–2009)
H Çiçek, S Gözegir, E Çevik
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 141-156, 2010
1222010
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vergi yükümlülerinin vergiyi algılama ve tutum analizi: bir alan araştırması
H Çiçek, M Karakaş, A Yıldız
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008
1182008
Vergi yükümlülerinin yolsuzluğa ilişkin tutum ve tepkileri: Gaziantep örneği
M Karakaş, H Çiçek
Sosyoekonomi 9 (9), 2009
222009
Teşvikler, Gerekçeleri ve Türkiye’de Vergisel Teşvikler-I
H Çiçek
Vergi Sorunları Dergisi 150, 202-205, 2001
92001
AVRUPA BİRLİĞİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE YAPILAN VERGİSEL TEŞVİKLER: ALMANYA, İNGİLTERE VE FRANSA ÖRNEKLERİ
H Çiçek, D Bozdoğan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (38), 193-209, 2011
82011
Avrupa Birliği’nde Tüketim Vergilerinin Uyumlaştırılması ve Türkiye’ye Olası Etkileri
H Çiçek
Vergi Dünyası Dergisi, 2001
72001
Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri ve Vergi Kaçakçılığında Vergi Cezalarının Caydırıcılık Etkisi: Tokat İli Örneği
H Çiçek, D Bozdoğan, K Bozdoğan
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 61-75, 2012
6*2012
Diyarbakır ilinde mükelleflerin vergiye ilişkin tutum ve algı analizi
A Erol, H Çi̇çek, M Karakaş
Iktisat Isletme ve Finans 24 (280), 71-103, 2009
62009
Güney Dogu Anadolu Bölgesi'nde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi Algilama ve Tutum Analizi: Bir Alan Arastirmasi
H Çiçek, M Karakas, A Yildiz
Maliye Bakanligi Strateji Gelistirme Baskanligi, Ankara: Ümit Oset Matbaacilik, 2008
62008
Identifying relationship between macroeconomic and fiscal policy variables for EU countries and Turkey
Y Temur, H Çiçek, İ Eroğlu, C Erdem
Economic research-Ekonomska istraživanja 30 (1), 125-139, 2017
52017
Türkiye’de Özel Sigortacılık Sektörünün Durumu
H ÇİÇEK
Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 1, 75, 1998
51998
Vergi kaçakçılığında vergi cezalarının caydırıcılık etkisi
K Bozdoğan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek …, 2011
42011
As a Tooll of Public Financial Polities, Connection with Public Debt and Economic Growth: Turkey Example (1990–2009)
H Çiçek, S Gözegir, E Çevik
Cumhuriyet Universitesi İİB Dergisi 11 (1), 141-156, 2010
42010
Ve Çevik
H Çiçek, S Gözegir
E, 2010
42010
360 Derece Geri Bildirim ve Gelir İdaresi Başkanlığı?nda 360 Derece Geribildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
K Ardıç, H Çiçek, G Çöl
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (8), 41-73, 2010
42010
TÜRKİYE’DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
H Çiçek, Ç Aliçavuşoğlu
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 11 (1), 77-94, 2016
22016
TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI KAMU GELİRLERİ İLE EĞİTİM HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
H Çiçek, ÖGA Tiryaki, AGD Bozdoğan
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
22014
Türkiye'de Future Piyasaların Kullanım Alanı ve Vergilendirilmesi
H Çiçek, D Bozdoğan
Vergi Sorunları Dergisi, 79-94, 2011
22011
Gelir üzerinden alınan vergilerde vergi oranı-vergi hasılatı ilişkisi
H Çiçek
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
11999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20