Follow
Ece Doğantan
Ece Doğantan
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An interactive instruction model design with role play technique in distance education: A case study in open education system
E Doğantan
Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 27, 100268, 2020
272020
The evolution and transformation of camping and coastal campgrounds in Antalya, Turkey
E Doğantan, S Gülenç, N Kozak
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 65 (1), 75-85, 2017
182017
Otel çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını güçlendirmede iş yaşam kalitesinin rolü (The role of quality of work-life in strengthening the organizational commitment of hotel …
O ÇAKIR, E DOĞANTAN, E BAYAR
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 6 (4), 345-359, 2018
172018
Resilience capacity in different types of tourism businesses
E Doğantan, M Akoğlan Kozak
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 67 (2), 126-146, 2019
162019
Frigya bölgesine alternatif konaklama tesisi önerisi: Karavancılık
E Doğantan
PQDT-Global, 2014
162014
Otel yöneticileri perspektifinden dijital pazarlama
İ İnce, E Doğantan
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2 (1), 13-26, 2020
152020
Determination of trailer park criteria in rural areas
E Doğantan, O Emir
142019
Dinamik yeteneklerin stratejik planı aracılığıyla analizi: Bir kamu kurumu Örneği
MA Kozak, E Doğantan
Turizm Akademik Dergisi 4 (1), 49-63, 2017
82017
Pino Hamburger
E Doğantan, S Geyik, O Emir
Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14, 211-223, 2013
72013
Turizm programlarında sunulan e-öğrenme araçlarının önem-performans analiziyle değerlendirilmesi
E Doğantan
TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 5 (1), 767-782, 2021
52021
Experimental Learning Methods in Distance Education: Research on Tourism Programs
D Bozyel, E Doğantan
Advances in social science research 486, 2020
52020
An assessment of students’ recreation participation
MA Kozak, E Doğantan
US-China Education Review 6 (8), 467-480, 2016
52016
Determination of short-term trailer park amenities using a fuzzy method
E Doğantan, Ž Stevıć, Ç Karamaşa
European Journal of Tourism Research 31, 3106-3106, 2022
42022
Turizm İşletmelerinde Kırılganlıklar: Karşılaştırmalı Bir Analiz
E DOĞANTAN, MA KOZAK
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 15 (3), 581-589, 2018
32018
Turizmde kırılganlık ile rezilyans kapasitesi ilişkisi: Farklı turizm işletmelerinde karşılaştırmalı bir analiz
E Doğantan
PQDT-Global, 2017
22017
The Effect of Favouritism on Employee Competencies in the Hotel Industry: Mediating Role of Employee Silence
O Çakır, E Doğantan
Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, 2023
12023
OYUNLAŞTIRMANIN MARKA TERCİHİNDEKİ ROLÜ: YEMEKSEPETİ ÖRNEĞİ
C TOKUÇ, E DOĞANTAN
Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi 1 (2), 69-82, 2022
12022
Yerli Halkın Perspektifinden Toplum Temelli Turizm: Yazılıkaya-Midas Vadisi Örneği
E Doğantan
TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 4 (4), 3536-3549, 2020
12020
Local tourism entrepreneurship and entrepreneurial climate: The case of igneada, kirklareli
O Çakır, E Doğantan
Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies, 2019
12019
Experiential learning through the design thinking approach in tourism education
E Doğantan
Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 33, 100460, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20