Follow
Defne Yabaş
Defne Yabaş
Bahçeşehir Üniversitesi
Verified email at rc.bau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi
D Yabaş, S Altun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (37), 201-214, 2009
1532009
Elementary mathematics teachers' perceptions and lived experiences on mathematical communication
D Kaya, H Aydın
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 12 (6 …, 2016
1212016
Constructivist learning environments: the teachers’ and students’ perspectives
İ Cirik, E Colak, D Kaya
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 6 (2 …, 2015
462015
Learning approaches of vocational high school students: grade level and school type influences
E Çolak, D Kaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 1556-1561, 2014
252014
Öğretmen adaylarının ders planlarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik inanç düzeyleri açısından incelenmesi
E Çolak, D Yabaş
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 86-103, 2017
162017
Empowering girls in STEM: Impact of the girls meet science project
D Yabas, BS Kurutas, MS Corlu
School Science and Mathematics 122 (5), 247-258, 2022
112022
Teachers’ experiences on instructional design based professional development: A narrative inquiry
S Altun, D Yabaş, HB Nayman
International Electronic Journal of Elementary Education 14 (1), 35-50, 2021
82021
The impact of the earlySTEM program on teacher and student outcomes: The role of teachers’ involvement in the program development
ZD Kucuk, D Yabas, HS Boyaci, MS Corlu
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 9 …, 2021
82021
A mentorship model for teacher education: Young STEM researchers and practitioners program
D Yabaş, S Boyacı
Turkish Journal of Education 11 (1), 36-55, 2022
72022
THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED INSTRUCTIONAL DESIGN ON STUDENTS'SELF-EFFICACY BELIEFS, METACOGNITIVE SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
D Yabas, S Altun
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2009
72009
Investigation of the effect of course design prepared according to ASSURE model principles on students
M Kazancı-Gül, S Altun, D Yabaş
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 54 (2), 1265-1276, 2020
62020
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN SÖZEL MUHAKEME YETENEKLERİ İLE MATEMATİK İŞLEM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
B Koyuncu, D Yabaş
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 722-739, 2017
62017
Farklılaştırılmış öğretim programının öğrencilerin özyeterlik algıları, biliş-üstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi [The effects of differentiated …
D Yabaş
Unpublished master’s thesis). Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey, 2008
62008
Matematiksel görevlerin uygulanmasında iletişim stratejileri ve bilişsel talep kavramı: Sınıf içi yansımalar
D Yabaş, S Altun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (4), 759-779, 2020
52020
İlkokul matematik dersinde yüksek bilişsel talebin sağlanmasında matematiksel iletişimin rolü: Örnek olay çalışması
D Yabaş
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2018
52018
Investigating lesson plans of teacher candidates according to their self-efficacy levels towards implementation of constructivist approach
E Çolak, D Yabaş
Journal of the Faculty of Education 18 (2), 86-103, 2017
52017
Peer problem solving as an instructional strategy to enhance mathematical discourse in 6th grade mathematics
D Kaya, S Altun
Asian Journal of Instruction (E-AJI) 2 (1 (ÖZEL)), 149-156, 2014
52014
Mathematical modelling in STEM education: A math trail using LABSTARTM
D Yabas, HS Boyacı, MS Corlu
Research on Outdoor STEM Education in the digiTal Age, 31, 2020
42020
My world of machines: an integrated STEM education curriculum for early childhood teachers
T Abanoz, D Yabaş
European Early Childhood Education Research Journal 31 (3), 470-487, 2023
32023
Farklilaştirilmiş öǧreti̇m tasariminin öǧrenci̇leri̇n özyeterli̇k algilari, bi̇li̇şüstü beceri̇leri̇ ve akademi̇k başarilarina etki̇si̇ni̇n i̇ncelenmesi̇
D Yabaş, S Altun
Hacettepe Egitim Dergisi, 201-214, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20