Follow
Şeyma KARAKAYA
Şeyma KARAKAYA
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'deki Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunların okullaşma süreçlerine etkisi ve okul sosyal hizmeti bağlamında çözüm önerileri
Ş Karakaya
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
22020
Türkiye'de Düzensiz Göçmenler, Geçici Korunanlar ve Uluslararası Korunanlar
Ş Karakaya
Göç ve Sosyal Hizmet 1, 271-284, 2023
2023
Sistem Kuramı
Ş Karakaya, T Artan
Sosyal Hizmet Kuramları I 1, 17-31, 2022
2022
Alışveriş Bağımlılığı
Ş Karakaya, S Lotfi
Bağımlılıklar ve Sosyal Hizmet Müdahaleleri, 93-101, 2022
2022
Güçlendirme Kuramı
Ş Karakaya
Genelci Sosyal Çalışma: Kuram ve Uygulama 1, 239-264, 2021
2021
Göçün birbirine karıştırılan özneleri
Ş Karakaya
Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü, 30-31, 2019
2019
The Usage of Social Media and Its Impact on Disabled People
O Koçak, Ş Karakaya, A Ayhan
Social Work International Conference (SWIC) 3 (4), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7