Follow
Dr. Fatih KAPLANHAN
Dr. Fatih KAPLANHAN
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Verified email at izu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi: Bitcoin Örneği / The Analysis Of Crypto-Currency With Respect To Turkish Tax Legislation “Bitcoin Example”
F Kaplanhan
Vergi Sorunları Dergisi, 105-123, 2018
402018
Esnaf ve işadamlarında iş ahlakı ve kurumsal değerler'Kırıkkale örneği'
F Kaplanhan
Kırıkkale Üniversitesi, 2002
22002
Untaxed social-media problem and potential solutions
F Kaplanhan, C Korkut
Sarajevo journal of Social Sciences. Inquiry, 2016
12016
Merkezi Yönetimin Vergi Gelirlerini Yerel Yönetimlere Dağıtımı: Küreyerelleşme
F Kaplanhan, C Korkut
International Conference on Eurasian Economies, 717-726, 2014
12014
Dijitalleşme, Vergi ve Egemenlik Sorunu
F Kaplanhan
Birey ve Toplum Güvenliği, 141-162, 2020
2020
Para Sistemlerindeki Dönüşümün Dünü, Bugünü ve Geleceği
F Kaplanhan
İslam İktisadında Para, 101-138, 2020
2020
Vergi Teşviklerinin Vakıf Bağışlarındaki Rolü
F Kaplanhan
Vakıf ve Yoksullukla Mücadele 1, 187-205, 2020
2020
Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Problemi / Income Tax Stoppage Problem Encountered İn Scrap Purchases In The …
F Kaplanhan, Ç Başer
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2018 (35), 57-79, 2018
2018
İflas Erteleme Talebinde Bulunan Grup Şirketlerinde “Kefalet” Çelişkisi / Contradiction Of “Guarantee” As Regards To Group Companies That Have Made A Request For Bankruptcy
F Kaplanhan
Ankara Barosu Dergisi 76 (1), 91-117, 2018
2018
Türkiye’de sosyal medyanin vergilendiril (eme) mesi ve çözüm önerileri: Google, Facebook, Twitter örneği
F Kaplanhan
Güvenli Çalışmaları Dergisi= Turkish Journal of Police Studies, 2016
2016
TÜRKİYE’DE “KATMA DEĞER VERGİSİ” ÖZELİNDE BELEDİYELERİN FİNANSMAN SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ
F Kaplanhan
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
2013
Girişimci Davranışı ve İş Ahlakı: Kırıkkale Örneği
F Kaplanhan
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12