Follow
GÖNÜL TEKKURŞUN DEMİR
GÖNÜL TEKKURŞUN DEMİR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması- Attitude Scale for Healthy Nutrition (ASHN): Validity and Reliability Study
GT Demir, Hİ Cicioğlu
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2), 256-274, 2019
141*2019
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLŞKİNİN İNCELENMESİ
Z HAZAR, GT DEMİR, S NAMLI, A TÜRKELİ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (3), 320-332, 2017
140*2017
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL OYUN VE DİJİTAL OYUN ALGILARININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI METAFOR ÇALIŞMASI
Z HAZAR, G TEKKURŞUN DEMİR, H DALKIRAN
123*2017
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi
G DEMİR TEKKURŞUN, A TÜRKELİ
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (1), 10-24, 2019
942019
Ortaokul öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Saldırganlık
B Güvendi, T Demir
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (11), 2019
852019
Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
G Tekkurşun Demir, H Cicioğlu, E İlhan
Journal of Human Sciences 17 (2), 2020
81*2020
Elit Düzeyde Sporcular ile Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı Düzeyleri
Hİ Cicioğlu, GT Demir, C Bulğay, E Çetin
Bağımlılık Dergisi 20 (1), 1-5, 2019
78*2019
FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONU ile DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
GT Demir, Hİ Cicioğlu
SPORMETRE 17 (3), 23-34, 2019
73*2019
Investigation of Individual and Team Athletes’ Decision Making Styles and The Level of Mental Well-Being
GT DEMİR, S NAMLI, Z HAZAR, A TÜRKELİ, Hİ CİCİOĞLU
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (1), 176-191, 2017
73*2017
ENGELLİ BİREYLERDE SPORA KATILIM MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ (ESKMÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
GD TEKKURŞUN, EL İLHAN, OK ESENTÜRK, A KAN
Spormetre, 2018
57*2018
Metaphoric Perception of Gifted Students about Physical Education Course and Physical Education Teachers
A Yilmaz, OK Esenturk, G Tekkursun Demir, EL Ilhan
Journal of Education and Learning 6 (2), 220, 2017
562017
Motivation Scale For Participation In Physical Activity (MSPPA): A study of validity and reliability Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve …
GT Demir, Hİ Cicioğlu
Journal of Human Sciences 15 (4), 2479-2492, 2018
54*2018
DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ (DOOMÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
GT DEMİR, Z HAZAR
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2018
532018
Egzersiz bağımlılığı ölçeği (EBÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
GT Demir, Z Hazar, Hİ Cicioğlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 865-874, 2018
51*2018
The Relationship between Attitudes towards Digital Gaming and Sports
S Namlı, TG Demir
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 19 (1), 40-52, 2020
482020
Spora katılım motivasyonu: görme engelli sporcular üzerine bir araştırma
GT Demir, EL İlhan
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 157-170, 2019
462019
Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (DOBİFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
GT DEMİR, Hİ CİCİOĞLU
Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi 2 (1), 1-17, 2020
44*2020
Sporcuların ve e-spor oyuncularının dijital oyun bağımlılığı ve dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalık düzeyleri
HC Can, GT Demir
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (4), 364-384, 2020
382020
Dijital oyun oynama tutumu ölçeği (DOOTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
GT Demir, TM Bozkurt
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (1), 1-18, 2019
35*2019
Engelli Sporcularda Spora Katılım Motivasyonu
GT Demir, EL İlhan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (1), 49-69, 2020
342020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20