Takip et
Yılmaz YÜKSEL
Yılmaz YÜKSEL
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Promoting physical activity during school closures imposed by the first wave of the COVID-19 pandemic: Physical education teachers’ behaviors in France, Italy and Turkey
E Gobbi, S Maltagliati, P Sarrazin, S Di Fronso, A Colangelo, B Cheval, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (24), 9431, 2020
702020
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi: Karabük İli Örneği
NB Kayışoğlu, M Altınkök, C Temel, Y Yüksel
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (3), 865-874, 2015
66*2015
Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı sanal sınıf araçlarının karşılaştırılması
D Yıldırım, H Tüzün, M Çınar, A Akıncı, E Kalaycı, HG Bilgiç, Y Yüksel
Akademik Bilişim, 451-456, 2011
42*2011
Orta okul öğrencileri için fiziksel aktivite tutum ölçeğinin geliştirilmesi
G Yıldızer, E Bilgin, EN Korur, Y Yüksel, G Demirhan
Spor Bilimleri Dergisi 30 (2), 63-73, 2019
122019
Yerleşik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı
H TÜZÜN, H Bilgiç, E Kalaycı, M Çınar, A Akıncı, D Yıldırım, Y Yüksel
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
82011
Physical education and sports students’ education quality satisfaction level
B Kayısoglu, Y Yuksel
Turkish Journal of Sport and Exercise 18 (1), 25-30, 2016
72016
Voleybol öğretiminde web sitesi ve web günlüğü kullanımının erişi ve internete yönelik tutuma etkisi
Y Yüksel
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014
32014
The associations of transformational leadership and team cohesion on the psychological health of young football players through basic psychological needs
S Yildirim, A Yildiz, H Türkeri Bozkurt, E Bilgin, Y Yüksel, Z Koruç
Science and Medicine in Football, 1-10, 2023
22023
Analysis of Physical Activity Levels of Physical Education Teachers during the COVID-19 Pandemic
M Aydoğmuş, Y Yüksel, S Revan
Education Quarterly Reviews 5 (2), 2022
12022
Adaptation of Transformational Teaching Questionnaire into Turkish
S Yıldırım, Y Yuksel, E Bilgin, A Yıldız, OY Akyar, Z Koruc
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY, 2019
12019
ICT IN LEARNING AND INCLUSION–TURKEY
ÖY Akyar, Y Yüksel, E Bilgin, B Şimşek, G Demirhan
ICT FOR LEARNING AND INCLUSION IN LATIN AMERICA AND EUROPE, 191, 2019
12019
SPORDA PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİN ENGELLENMESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
S YILDIRIM, HT BOZKURT, E BİLGİN, Y YÜKSEL, ÖY AKYAR
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2), 78-90, 2022
2022
Adaptation of the Impulsive Sensation Seeking Scale to Turkish
S Yıldırım, E Bilgin, Y Yüksel, G Demirhan, FH Aşçı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 8 (2), 151-156, 2021
2021
Determination of Physical Activity Levels of Karabük University Students
Y YÜKSEL, M AYDOGMUS, N KAYIŞOĞLU, S REVAN
Turkish Journal of Sport and Exercise 23 (2), 253-258, 2021
2021
Parents’ view of their children’s physical activity in five European countries: an exploratory study
Y Bulca, A Carraro, B Antala, P Šmela, E Gobbi, Y Yuksel, A Nakkaş, ...
Physical Education in Early Childhood Education and Care: Researches–Best …, 2019
2019
School administrators, pre-school teachers, parents and sport educators' views regarding the physical activity level in early childhood in five European countries
Y Bulca, A Carraro, P Pačesová, S Kraček, E Gobbi, Y Yuksel, A Nakkaş, ...
Physical Education in Early Childhood Education and Care Researches–Best …, 2019
2019
Secondary Physical Education in Turkey: Development and Current Situation
G Demirhan, E Bilgin, Ö Akyar, Y Yüksel, ML Ince
Physical Education in Secondary School Researches – Best Practices …, 2018
2018
Examining the sportsmanship behaviours of secondary school students in physical education lesson: The case of Karabük province
YY NB Kayışoğlu, M Altınkök, C Temel
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (3), 1044-1056, 2015
2015
Voleybol ögretiminde web sitesi ve web günlügü kullanımının erisi ve internete yönelik tutuma etkisi
Y Yüksel
SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ, 2014
2014
School Administrators, Pre-School Teachers, Parents and Sport Educators' Views Regarding the Physical Activity Level in Early Childhood in Five European Countries
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20