Follow
Sevil İnal
Sevil İnal
Istanbul University-Cerrahpasa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Efficacy of distraction methods on procedural pain and anxiety by applying distraction cards and kaleidoscope in children
N Canbulat, S Inal, H Sönmezer
Asian Nursing Research 8 (1), 23-28, 2014
1802014
Distracting children during blood draw: Looking through distraction cards is effective in pain relief of children during blood draw
S Inal, M Kelleci
International journal of nursing practice 18 (2), 210-219, 2012
1632012
Effectiveness of external cold and vibration for procedural pain relief during peripheral intravenous cannulation in pediatric patients
N Canbulat, F Ayhan, S Inal
Pain Management Nursing 16 (1), 33-39, 2015
1612015
Relief of pain during blood specimen collection in pediatric patients
S Inal, M Kelleci
MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing 37 (5), 339-345, 2012
1112012
The effect of combined stimulation of external cold and vibration during immunization on pain and anxiety levels in children
NC Şahiner, S İnal, AS Akbay
Journal of perianesthesia nursing 30 (3), 228-235, 2015
1092015
Psychiatric symptoms in adolescents with Internet use: comparison without Internet use
M Kelleci, S Inal
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 13 (2), 191-194, 2010
832010
The impact of 3 different distraction techniques on the pain and anxiety levels of children during venipuncture
G Inan, S Inal
The Clinical journal of pain 35 (2), 140-147, 2019
662019
ANNELERİN ÇOCUKLARININ HASTANEYE YATIŞINDAN ETKİLENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
L Erdim, G Bozkurt, İ Sevil
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (3), 36-43, 2006
452006
Çocuklarda işlemsel ağrı yönetiminde dikkati başka yöne çekme yöntemlerinin kullanımı
İ Sevil, N Canbulat
Güncel Pediatri 13 (2), 116-121, 2015
342015
Hastanede yatan çocukta terapötik iletişim
S İnal, M Akgün
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6 (2), 67-76, 2003
342003
Does the use of a vein visualization device for peripheral venous catheter placement increase success rate in pediatric patients?
D Demir, S Inal
Pediatric emergency care 35 (7), 474-479, 2019
282019
The effect of external thermomechanical stimulation and distraction on reducing pain experienced by children during blood drawing
S Inal, M Kelleci
Pediatric emergency care 36 (2), 66-69, 2020
262020
Çocukluk çağı obezitesine genel bakış
İ Sevil, N Canbulat
Güncel Pediatri 11 (1), 27-30, 2013
252013
Using of distraction methods on procedural pain management of pediatric patients
S İnal, N Canbulat
Güncel Pediatri 13 (2), 2015
242015
Ergen sağlığının sürdürülme ve geliştirilmesinde hemşirenin rolü
G Dolgun, İ Sevil, F Uğurlu
Türk Pediatri Arşivi 46 (11), 4-8, 2011
242011
Determination of methods used by the neonatal care unit nurses for management of procedural pain in Turkey
MA Kostak, S Inal, E Efe, HB Yilmaz, Z Senel
methods 65 (526), 2015
182015
Nurses' and paediatricians' knowledge about infant sleeping positions and the risk of sudden infant death syndrome in Turkey
E Efe, S İnal, H Balyilmaz, H Çetin, T Turan, E Altun, H Calisir, D Arikan
HealthMED 6 (1), 2012
182012
Reliability and validity of the Bristol Breastfeeding Assessment Tool in the Turkish population
G Dolgun, S İnal, L Erdim, S Korkut
Midwifery 57, 47-53, 2018
172018
Bebek dostu özel bir hastanede doğum yapan annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi düzeylerinin ve bebeklerini emzirme durumlarının değerlendirilmesi
G Bostanci, İ Sevil
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2 (3), 260-270, 2015
172015
Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri. 10
M Mangır, S İnal
Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri 22, 25, 1994
161994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20