Volkan Erdemir
Volkan Erdemir
Verified email at kirklareli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Design Of Stepper Motor Control Interface With Embedded Systems
E Yılmazlar, H Kuşçu, V Erdemir, A Güllü
International Journal Of Engineering Research And Development, 2018
32018
PV sistemin için maksimum güç noktası izleyicisi tasarımı ve uygulaması
E Kurak, V Erdemir, B Dursun
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 4 (2), 2016
32016
Akış kontrol sistemlerinde kullanılan elektrik motorlarının enerji verimliliği üzerine etkileri
H Gezici, S Kocaoğlu, H Kuşçu, V Erdemir
2018
RTD Sensör Kullanılarak Hassas Sıcaklık Ölçüm ve İzleme Sisteminin Tasarlanması
E Kurak, V Erdemir
Electronic Journal of Vocational Colleges EJOVOC, 2015
2015
Mikro Kontrolör ile Scr Tetikleme Devresi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
E Kurak, V Erdemir
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (1), 104-109, 2013
2013
Gaz kütlesel debisi ölçülmesi için geliştirilmiş bir yöntemin hassasiyet ve güvenilirliğinin araştırılması
V Erdemir
2009
RTD SENSÖR KULLANILARAK HASSAS SICAKLIK ÖLÇÜM VE İZLEME SİSTEMİNİN TASARLANMASI
E KURAK, V ERDEMİR
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 5 (1), 41-51, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7