Takip et
Nurhayat Çelebi
Nurhayat Çelebi
karabuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Natural radioactivity levels in granitic plutons and groundwaters in Southeast part of Eskisehir, Turkey
Y Örgün, N Altınsoy, AH Gültekin, G Karahan, N Celebi
Applied Radiation and Isotopes 63 (2), 267-275, 2005
1702005
Toksik liderlik ölçeğinin geliştirilmesi
N Çelebi, AGH Güner, V Yıldız
Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (1), 249-268, 2015
143*2015
Natural radioactivity in tap waters of Eastern Black Sea region of Turkey
U Çevik, N Damla, G Karahan, N Celebi, AI Kobya
Radiation protection dosimetry 118 (1), 88-92, 2006
1122006
Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi
H Güner, N Çelebi, GT KAYA, M Korumaz
Journal of History Culture and Art Research 3 (3), 33-75, 2014
922014
Öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing (yıldırma)
N Çelebi, G Taşçı
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 43-65, 2014
602014
Indoor radon measurements in Turkey dwellings
N Celebi, B Ataksor, H Taskın, NA Bingoldag
Radiation protection dosimetry 167 (4), 626-632, 2015
522015
RESMİ LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
B Uğurlu, N Çelebi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 537-569, 2014
472014
A survey of 222Rn concentrations in dwellings of Turkey
EM Köksal, N Çelebi, B Ataksor, A Ulug, M Taşdelen, G Kopuz, B Akar, ...
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 259, 213-216, 2004
412004
Radon measurements in the caves of Zonguldak (Turkey)
H Aytekin, R Baldık, N Celebi, B Ataksor, M Taşdelen, G Kopuz
Radiation Protection Dosimetry 118 (1), 117-121, 2006
342006
Çevresel örneklerde uranyum, radyum ve radon ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi
N Çelebi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
331995
Genel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Etik Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.
N Çelebi, M Akbağ
International Online Journal of Educational Sciences 4 (2), 2012
302012
Radon concentration measurements in the Amasra coal mine, Turkey
R Baldık, H Aytekin, N Celebi, B Ataksor, M Taşdelen
Radiation protection dosimetry 118 (1), 122-125, 2006
292006
Teachers' Loyalty to Their Supervisors and Organizational Commitment.
N Çelebi, M Korumaz
Educational Research and Reviews 11 (12), 1161-1167, 2016
282016
Eğitim kurumlarında yönetim ve liderlik
M Korkmaz, N Çelebi, AS Yücel, E Şahbudak, N Karta, E Şen
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 309, 2015
282015
Indoor radon concentrations in Adana, Turkey
M Degerlier, N Çelebi
Radiation Protection Dosimetry 131 (2), 259-264, 2008
262008
Public high school teachers’ opinions on school administrators’ supervision duty in Turkey
N Celebi
Cypriot Journal of Educational Sciences 5 (3), 212-231, 2010
242010
A study of indoor radon levels in rural dwellings of Ezine (Çanakkale, Turkey) using solid-state nuclear track detectors
Y Örgün, N Altınsoy, SY Şahin, B Ataksor, N Çelebi
Radiation Protection Dosimetry 131 (3), 379-384, 2008
232008
Studying level of awareness of teachers in terms of their lifelong learning skills
N Çelebi, H Özdemir, Ö Eliçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 2030-2038, 2014
222014
İlk ve ortaokullarda öğretmenlerin ödül sistemine ilişkin görüşleri
N Çelebi, T Vuranok, I Turgut
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (34), 75-104, 2015
212015
Evaluation of Natural Radiation in Kestanbol Spa Region
N Çelebi, H Alkan
Radiation protection dosimetry 69 (3), 227-230, 1997
211997
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20