Ceren Camkıran
Ceren Camkıran
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İE Yıldırım, Ö Ergut, C Camkıran
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 1 (2 …, 2017
32017
BANKALARIN KLASİK VE BULANIK YAKLAŞIMLARLA SINIFLANDIRILMASI
Ş Bülbül, C Camkıran
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 367-385, 2018
12018
KARAR AĞAÇLARI İLE FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
ÖÜÖ ERGÜT, AGC CAMKIRAN, AM ÇİLİNGİRTÜRK
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN …, 2019
2019
Erdos-Renyi Ağlarında Freeman Derecesinin Simülasyonu
A Çilingirtürk, C Camkıran
19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, 2018
2018
Finansal Okuryazarlık Düzeyi ile Sosyal Ağların Etkileşimi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Ö ERGÜT, C CAMKIRAN, AM ÇİLİNGİRTÜRK
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (Özel Sayı), 295-307, 0
19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS FULL TEXT BOOK ANTALYA/TURKEY 17–20 OCTOBER 2018
İ DOĞAN, AM ÇİLİNGİRTÜRK, H KOÇAK, MÜBAP Birimi, ÖÜT ÜN, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6