Canan Albez
Canan Albez
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri
K GÜNDOĞDU, BAY Erdal, ZS COŞKUN, C ALBEZ
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 55-67, 2010
102010
İlköğretim okullarında zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme
Ş Sezer, C Albez, D Akan, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 2014
92014
An examination related to the effectiveness of primary school teachers’ committee meetings
C Albez, Ş Sezer, A Durdağı, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research 7 (4), 4-20, 2014
72014
OKUL-AİLE ORTAKLIĞI: GÜÇLÜKLER, BEKLENTİLER, GEREKSİNİMLER, ÖNERİLER
C ALBEZ, ADA Şükrü
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 5 (2), 1-18, 2017
62017
School Administrators Skills in Organizing the Parent Participation Studies.
C Albez, S Ada
Journal of Education and Training Studies 5 (4), 165-177, 2017
42017
Unethical Behaviors of Teachers in Their Relationships with the School Stakeholders
İ Yıldırım, C Albez, D Akan
International Journal of Education and Literacy Studies 8 (1), 152-166, 2020
12020
Mesleki Çalışmaların Etkililiğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
C Albez, İ Yıldırım, A Ayık
Turkish Studies - Education 15 (2), 611-634, 2020
2020
Okulda Ahlak ve Etik Eğitimi
C Albez
Eğitimde Ahlak ve Etik, 161-181, 2020
2020
OKUL-AĠLE ORTAKLIĞI: GÜÇLÜKLER, BEKLENTĠLER, GEREKSĠNĠMLER, ÖNERĠLER
C ALBEZ, Ş ADA
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9