Follow
Canan Albez
Canan Albez
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul-aile ortakliği: güçlükler, beklentiler, gereksinimler, öneriler
C Albez, Ş Ada
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 5 (2), 1-18, 2017
372017
İlköğretim okullarında zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme
Ş Ada, D Akan, C Albez, Ş Sezer
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 2014
192014
Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri
K Gündoğdu, E Bay, ZS Coşkun, C Albez
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 55-67, 2010
172010
Mesleki Çalışmaların Etkililiğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
C Albez, İ Yıldırım, A Ayık
Turkish Studies - Education 15 (2), 611-634, 2020
92020
School Administrators Skills in Organizing the Parent Participation Studies.
C Albez, S Ada
Journal of Education and Training Studies 5 (4), 165-177, 2017
72017
Unethical behaviors of teachers in their relationships with the school stakeholders
İ Yıldırım, C Albez, D Akan
International Journal of Education and Literacy Studies 8 (1), 152-166, 2020
62020
An examination related to the effectiveness of primary school teachers’ committee meetings
C Albez, Ş Sezer, A Durdağı, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research 7 (4), 4-20, 2014
62014
Okul yöneticilerinin veli katılım çalışmalarını örgütleme becerilerinin incelenmesi
C Albez
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
32016
Uzaktan Eğitim Sürecinde Ailelerin Öğretici Ebeveynlik Becerilerinin İncelenmesi
C Albez, D Akan
Eğitim ve Bilim 47 (209), 2022
22022
Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School
E Esen, C Albez
Cukurova University Faculty of Education Journal 51 (2), 982-1011, 2022
12022
Investigating the Relationship between Teachers' Emotional Labor Behaviors and Effective School Perceptions Öğretmenlerin Duygusal Emek Davranışları ile Etkili Okul Algıları …
Z Dağ, C Albez
Kastamonu Education Journal 32 (1), 1-13, 2024
2024
Kalite Kültürü Temelinde Örgütsel Yapı ve Örgütsel Hafıza
C Albez
Kalite Kültürü Temelinde Çeviklesen Örgütlerde Liderlik, 159-174, 2023
2023
Investigation of Instructive Parenting Skills of Families for E-Learning Process
C Albez, D Akan
Egitim ve Bilim 47 (209), 467-496, 2022
2022
Dijital Çağda Okul Yönetimi
C Albez
Eğitimde Dijitalleşme Okul Yöneticileri ve Öğretmenler İçin Bir Rehber, 219-241, 2022
2022
Investigation of School'Administrators' Assumptions Regarding Management Practices Based on XY Theory
İ Yıldırım, C Albez
2022
Okulda Ahlak ve Etik Eğitimi
C Albez
Eğitimde Ahlak ve Etik, 161-181, 2020
2020
Investigating the Relationship between Teachers' Emotional Labor Behaviors and Effective School Perceptions
Z Dağ, C Albez
Kastamonu Education Journal 32 (1), 1-13, 0
OKUL-AĠLE ORTAKLIĞI: GÜÇLÜKLER, BEKLENTĠLER, GEREKSĠNĠMLER, ÖNERĠLER
C ALBEZ, Ş ADA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18