Salih Dursun
Salih Dursun
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı
S Dursun, S Aytaç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (1), 71-84, 2009
572009
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ VE İŞ DENEYİMLERİ İLE UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1
S Dursun, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 2012
442012
Kadın çalışanların yaşamış oldukları iş aile yaşamı çatışmasının iş ve yaşam doyumu üzerine etkisi
S Dursun, E İştar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 127-137, 2014
392014
İş güvenliği kültürünün çalışanların güvenli davranışları üzerine etkisi
S Dursun
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 3 (2), 2013
352013
İş güvenliği kültürü
S Dursun
Beta Basım, İstanbul, 2012
342012
İş güvenliği kültürü
S Dursun
Beta Basım, İstanbul, 2012
342012
Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama
O Başol, AGS DURSUN, S Aytaç
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (4), 7-22, 2011
342011
Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama
S Dursun, N Bayram, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 1-14, 2010
342010
Emotional labor and burnout at work: a study from Turkey
N Bayram, S Aytac, S Dursun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 65, 300-305, 2012
322012
The effect on employees of violence climate in the workplace
S Aytaç, S Dursun
Work 41 (Supplement 1), 3026-3031, 2012
292012
Güvenlik kültürünün güvenlik performansı üzerine etkisine yönelik bir uygulama
S Dursun
Uludağ Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim …, 2011
282011
İşyeri şiddetinin çalışanların tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama
S Dursun
Çalışma İlişkileri Dergisi 3 (1), 105-115, 2012
262012
İş güvencesizliği algısının çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisi: Bir uygulama
YDDS DURSUN, N BAYRAM
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 15 (3), 20-27, 2013
182013
İşyerinde Şiddet Davranışlarının Çalışanlar Üzerine Etkisi: Bir Uygulama
S Dursun, S Aytaç
Tisk Akademi 6 (11), 6-29, 2011
162011
The effect of customer aggression on burnout
S Dursun, S Aytac
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 3 (4), 369-369, 2014
142014
Workplace violence and effects on turnover intention and job commitment: a pilot study among healthcare workers in Turkey
S Aytac, S Dursun, G Akalp
European scientific journal 12 (10), 458-465, 2016
122016
ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
S Aytaç, S Dursun
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 71 (1), 67-78, 2013
10*2013
The effects of unemployment and income on crime: a panel data analysis on Turkey
S Dursun, S Aytaç, F Topbaş
102011
Duygusal Emeğin İş Tatmini Ve Tükenme Düzeyi Üzerine Etkisi, 17
S Dursun, N Bayram, S Aytaç
Ulusal Ergonomi Kongresi 14, 16, 2011
82011
KİŞİLİK-İŞ UYUMUNUN DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK İLE İŞ VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
S Dursun, U Kaya, E İştar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2015
72015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20