Salih Dursun
Salih Dursun
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı
Ç Ekonomisi, S Dursun, S Aytaç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (1), 71-81, 2009
912009
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ VE İŞ DENEYİMLERİ İLE UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1
S Dursun, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 2012
582012
İş güvenliği kültürü
S Dursun
Beta Yayınları, İstanbul, 2012
552012
İş güvenliği kültürü
S Dursun
Beta Yayınları, İstanbul, 2012
552012
İş güvenliği kültürünün çalışanların güvenli davranışları üzerine etkisi
S Dursun
Sosyal Güvenlik Dergisi 3 (2), 61-75, 2013
522013
Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama
S Dursun, N Bayram, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 1-14, 2010
512010
Güvenlik kültürünün güvenlik performansı üzerine etkisine yönelik bir uygulama
S Dursun
Uludağ Üniversitesi, 2011
502011
Kadın çalışanların yaşamış oldukları iş aile yaşamı çatışmasının iş ve yaşam doyumu üzerine etkisi
S Dursun, E İŞTAR IŞIKLI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 127-137, 2014
492014
Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama
O Başol, S Dursun, S Aytaç
" İş-Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2011
452011
The effect on employees of violence climate in the workplace
S Aytaç, S Dursun
Work 41 (Supplement 1), 3026-3031, 2012
422012
Emotional labor and burnout at work: a study from Turkey
N Bayram, S Aytac, S Dursun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 65, 300-305, 2012
412012
İşyeri şiddetinin çalışanların tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama
S Dursun
Çalışma İlişkileri Dergisi 3 (1), 105-115, 2012
392012
İş güvencesizliği algısının çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisi: Bir uygulama
YDDS DURSUN, N BAYRAM
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 15 (3), 20-27, 2013
352013
İşyerinde şiddet davranışlarının çalışanlar üzerindeki etkisi: bir uygulama
S Dursun, SS AYTAÇ
Tisk Akademi 6 (11), 6-29, 2011
212011
Çalişma Hayatinda Kadina Yönelik Şiddet: Sağlik Sektöründe Bir Uygulama
S Aytaç, S Dursun
Journal of Istanbul University Law Faculty 71 (1), 67-78, 2013
18*2013
Workplace violence and effects on turnover intention and job commitment: a pilot study among healthcare workers in Turkey
S Aytac, S Dursun, G Akalp
European scientific journal 12 (10), 458-465, 2016
172016
The effect of customer aggression on burnout
S Dursun, S Aytac
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 3 (4), 369-369, 2014
162014
The effects of unemployment and income on crime: a panel data analysis on Turkey
S Dursun, S Aytaç, F Topbaş
132011
Kişilik-iş uyumunun duygusal tükenmişlik ile iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi: muhasebe meslek mensuplari üzerinde bir uygulama
S Dursun, U Kaya, E İştar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2015
122015
The effect on job satisfaction and stress of the perceptions of violence climate in the workplace
S Aytac, S Dursun
Mediterranean Journal of Social Sciences 2 (3), 70-70, 2011
112011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20