Salih Dursun
Salih Dursun
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı
Ç Ekonomisi, S Dursun, S Aytaç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (1), 71-81, 2009
772009
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ VE İŞ DENEYİMLERİ İLE UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1
S Dursun, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 2012
552012
İş güvenliği kültürü
S Dursun
Beta Yayınları, İstanbul, 2012
512012
İş güvenliği kültürü
S Dursun
Beta Yayınları, İstanbul, 2012
512012
Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama
S Dursun, N Bayram, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 1-14, 2010
502010
İş güvenliği kültürünün çalışanların güvenli davranışları üzerine etkisi
S Dursun
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 3 (2), 2013
492013
Güvenlik kültürünün güvenlik performansı üzerine etkisine yönelik bir uygulama
S Dursun
Uludağ Üniversitesi, 2011
452011
Kadın çalışanların yaşamış oldukları iş aile yaşamı çatışmasının iş ve yaşam doyumu üzerine etkisi
S Dursun, E İştar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 127-137, 2014
442014
Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama
O Başol, S Dursun, S Aytaç
" İş-Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2011
442011
Emotional labor and burnout at work: a study from Turkey
N Bayram, S Aytac, S Dursun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 65, 300-305, 2012
402012
İşyeri şiddetinin çalışanların tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama
S Dursun
Çalışma İlişkileri Dergisi 3 (1), 105-115, 2012
402012
The effect on employees of violence climate in the workplace
S Aytaç, S Dursun
Work 41 (Supplement 1), 3026-3031, 2012
402012
İş güvencesizliği algısının çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisi: Bir uygulama
YDDS DURSUN, N BAYRAM
Isguc The Journal of Industrial Relations and Human Resources 15 (3), 20-27, 2013
252013
İşyerinde şiddet davranışlarının çalışanlar üzerine etkisi: Bir uygulama
S Dursun, S Aytaç
Tisk Akademi 6 (11), 6-29, 2011
222011
Workplace violence and effects on turnover intention and job commitment: a pilot study among healthcare workers in Turkey
S Aytac, S Dursun, G Akalp
European scientific journal 12 (10), 458-465, 2016
182016
The effect of customer aggression on burnout
S Dursun, S Aytac
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 3 (4), 369-369, 2014
162014
ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
S Aytaç, S Dursun
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 71 (1), 67-78, 2013
16*2013
The effects of unemployment and income on crime: a panel data analysis on Turkey
S Dursun, S Aytaç, F Topbaş
122011
Kişilik-iş uyumunun duygusal tükenmişlik ile iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi: muhasebe meslek mensuplari üzerinde bir uygulama
S Dursun, U Kaya, E İştar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2015
112015
The effect on job satisfaction and stress of the perceptions of violence climate in the workplace
S Aytac, S Dursun
Mediterranean Journal of Social Sciences 2 (3), 70-70, 2011
102011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20