Serdar SOLAK
Serdar SOLAK
Information Systems Engineering, Kocaeli University, Turkey
kocaeli.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Measuring ECG Signal Using e-Health Sensor Platform
Ö Yakut, S Solak, E Bolat, Doğru
International Conference on Chemistry, Biomedical and Environment …, 2014
222014
Distance estimation using stereo vision for indoor mobile robot applications
S Solak, ED Bolat
ELECO 2015 - Proc. of 9th International Conference on Electrical and …, 2015
142015
Real time industrial application of single board computer based color detection system
S Solak, ED Bolat
2013 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering …, 2013
142013
Implementation of a web-based wireless ECG measuring and recording system
O Yakut, S Solak, ED Bolat
17th International Conference on Medical Physics and Medical Sciences …, 2015
122015
Görüntü İşleme Teknikleri ve Kümeleme Yöntemleri Kullanılarak Fındık Meyvesinin Tespit ve Sınıflandırılması
S SOLAK, U ALTINIŞIK
SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (1), 1-1, 2018
82018
EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİNDE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLER
M İnal, U Altınışık, S Solak, U Yıldız
72012
A new method for classifying nuts using image processing and k‐means++ clustering
S Solak, U Altinişik
Journal of food process engineering 41 (7), e12859, 2018
62018
A new hybrid stereovision-based distance-estimation approach for mobile robot platforms
S Solak, ED BOLAT
Computers & Electrical Engineering 67, 672-689, 2018
62018
A low cost single board computer based mobile robot motion planning system for indoor environments
S Solak, ED Bolat, A Tuncer, M Yildirim
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering …, 2016
52016
Gezgin Robotların Konum Belirleme ve Engel Sakınım Probleminin Tek Kartlı Bilgisayar Sistemi Kullanılarak Çözümü
S Solak
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
42016
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kullanılan MAC Protokollerinin Karşılaştırmalı Başarım Analizi
S Solak
Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh.ABD, 2008
42008
Detection and classification of hazelnut fruit by using image processing techniques and clustering methods
S SOLAK, U ALTINIŞIK
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (1), 56-65, 2018
32018
LSB Substitution and PVD performance analysis for image steganography
S Solak, U Altınışık
International Journal of Computer Sciences and Engineering 6 (10), 1-4, 2018
22018
IIR Based Digital Filter Design for Denoising the ECG Signal
Ö Yakut, S Solak, ED Bolat
Politeknik Dergisi 21 (1), 173-181, 2018
2*2018
Yaygın Kullanılan ARM Tabanlı Tek Kart Bilgisayar Sistemleri ve Kullanım Alanları
ED BOLAT, S SOLAK, Ö YAKUT
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 4 (1), 2017
22017
Kapalı Ortamlarda Bulunan Renkli Nesnelerin Gerçek Zamanlı Tespiti
S Solak, E Bolat, Doğru, M İnal
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, 337-342, 2015
22015
DALLANDIRILMIŞ YAZILIM SİMÜLASYON UYGULAMALARI: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEĞİ
U Yıldız, S Solak, U Altınışık, M İnal
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (4), 49-55, 2012
2*2012
Kocaeli Üniversitesinde Elektronik Ders Oluşturma Altyapı Projesi (Örnek Uygulama:“Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi”)
S Solak, U Yıldız, U Altınışık, M İnal
Akademik Bilişim, 2-4, 2011
22011
Bilgi Teknolojileri (2. Baskı)
F Dağ, U Altınışık, S Solak, U Yıldız
İzmit: Umuttepe Yayınları, 2009
22009
Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması
Hİ SOLAK, G ÜTEBAY, B YALÇIN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (1), 41-52, 2020
12020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20