Follow
Özlem Oktal
Özlem Oktal
Other namesÖ. Oktal, Oktal O, OZLEM OKTAL
Prof. Dr.
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi
R Geylan
84*2013
Measurement of internal user satisfaction and acceptance of the e-justice system in Turkey
O Oktal, O Alpu, B Yazici
Aslib Journal of Information Management 68 (6), 716-735, 2016
482016
Yönetim bilişim sistemleri: Dijital işletmeyi yönetme
KC Laudon
Prentice Hall, 2011
372011
KULLANICILARIN BİLGİ SİSTEMİNİ KABULÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN UTAUT PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
Ö Oktal
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2013
252013
İşletmelerde Stratejik Yönetim
F Okumuş, M Koyuncu, EE Ünlü
252012
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IN AIRLINES
H Oktal, O Oktal
European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009, 2009
12*2009
Yönetici eğitiminde bilgi teknolojisi kullanımı ve internet tabanlı eğitim programına yönelik bir model önerisi
Ö Oktal
Anadolu Üniversitesi, 1999
111999
Yönetim Bilimi-I
S Besler, Ö Oktal
10*2012
Çalışanların kuşak farklılıklarına göre genel sinizm düzeylerinin örgütsel sinizm düzeyine etkisinin değerlendirilmesi
Ö Oktal, C Erkara
92019
Kurumsal Sistemlerin Uygulama Başarısını Etkileyen Değişkenlere Göre Dönüşüm Stratejilerinin Analizi
Ö Oktal
Anadolu Üniversitesi, 2007
92007
İşletme Bilgi Sistemleri
HE Durucasu
8*2012
The new IT trends in air transportation: assessing the IT applications of airlines in Turkey
H Oktal, O Oktal
International Journal of Logistics Systems and Management 11 (2), 160-174, 2012
72012
Yönetim Bilgi Sistemi
Y Hoşcan, A Hepkul, Ö Oktal, H Kağnıcıoğlu, A Sevim
Yönetim Bilgi Sistemi, TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008
7*2008
REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN STRATEJİK BİRLİKLER
İ ÖZALP, C ULUKAN, Ö OKTAL
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (1), 1-13, 1997
61997
Bilgi sistemleri başarısında örgütsel performansı etkileyen değişkenlerin incelenmesi
Ö Oktal, FZ Özata
52013
General Cynicism and Gen Z: A Prediction for Businesses
C Erkara, Ö Oktal
Journal of Current Researches on Social Sciences 11 (1), 17-38, 2021
32021
GENEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ: KUŞAKLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA
C ERKARA, Ö OKTAL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3 …, 2020
32020
Takım Çalışmasında Yeni Boyut: Kendi Kendini Yöneten Takımlar
İ Özalp, C Ulukan, Ö Oktal
MPM Verimlilik Dergisi 4, 1998
31998
PERSONEL EĞİTİMİNDE İNTERNET KULLANIMI
Ö Oktal
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 …, 2001
22001
GENEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ: KUŞAKLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA
Ö OKTAL, C ERKARA
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3 …, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20