Follow
Mert Silahşör
Mert Silahşör
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at aybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi Hukukunda Tekerrür Kurumu
AGM SİLAHŞÖR
Ankara Barosu Dergisi, 2013
92013
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU ALACAĞI SORUMLULUĞU
M Silahşör
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (1), 2016
82016
Sermaye şirketi yönetici ve ortaklarının kamu alacağından sorumluluğu
M Silahşör
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
12014
The Liability of Directors in Joint Stock Companies for Public Receivables
M Silahsor
J. Com. & Intell. Prop. L., 67, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4