Follow
Seda Akutay
Seda Akutay
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The relationship between fear of surgery and affecting factors in surgical patients
S Akutay, Ö Ceyhan
Perioperative Medicine 12 (1), 1-8, 2023
42023
The relationship between pain severity and sleep quality: Posttube thoracostomy
S Akutay, M Yilmaz
Nursing Forum 56 (4), 860-868, 2021
32021
Diyabetik Hastalarda Amputasyon Sonrası Yara İyileşmesi ve Bakım
Ö CEYHAN, S AKUTAY
Sakarya Tıp Dergisi 9 (1), 11-15, 2019
32019
Cerrahi Hastalarında Görülen Ağrı, Anksiyete ve Uyku Sorunlarında Aromaterapinin Yeri
S AKUTAY, M BAŞER
Sağlık Bilimleri Dergisi 30 (3), 360-369, 2021
22021
Proton Pompa İnhibitörlerinin Kırık Oluşumuna Etkisi ve Bakıma Yansıması
S AKUTAY, Ö CEYHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 14 (1), 62-66, 2021
22021
Diagnostic Value of Neutrophil to Lymphocyte Ratio for Assessing Obstructive Sleep Apnea Risk in Surgical Patients
YK Hatice, S Akutay, H Kahraman, F Dal
Journal of PeriAnesthesia Nursing 38 (6), e1-e6, 2023
2023
Kolorektal Kanser Cerrahi Geçiren Hastalarda Clavien-Dindo Sınıflandırma Sistemine Göre Postoperatif Komplikasyonlar
HY KAÇMAZ, M AKYÜZ, H KAHRAMAN, S AKUTAY, Ö CEYHAN
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 903-919, 2023
2023
Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Uygulamalarının Hemşire-Hasta Etkileşimine Etkisi
H KAHRAMAN, S AKUTAY, Ö CEYHAN
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2), 189-199, 2023
2023
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Öğretimde Etik Sorun Yaşama Durumlarının Belirlenmesi
S AKUTAY, Ö CEYHAN
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (4), 1452-1459, 2022
2022
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları
S Akutay, H Kahraman, Ö Ceyhan
STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 31 (4), 262-270, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10