Mustafa Sabri Küçükaşcı
Mustafa Sabri Küçükaşcı
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mescid-i Nebevî
N Bozkurt, MS Küçükaşçı
TDV İslam Ansiklopedisi 29, 281-290, 2004
242004
Şehir
MS Küçükaşçı
Diyanet İslam Ansiklopedisi, 441-446, 2010
182010
Mahalle
AM Yel, MS Küçükaşçı
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 27, 323-326, 2003
162003
Medine
N Bozkurt, MS Küçükaşcı
Diyanet İslam Ansiklopedisi, 305-311, 2003
122003
Zemzem”
MS Küçükaşçı
DİA C 44, 2013
92013
Mudar (Benî Mudar)
MS Küçükaşçı
DİA, C 30, 358-359, 2005
82005
Harre Savaşı
MS Küçükaşcı
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 16, 245-247, 0
8
Abbasiler'den Osmanlılar'a Mekke-Medine tarihi
MS Küçükaşcı
Yeditepe Yayınevi, 2007
72007
İmam
MS Küçükaşçı
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 22, 178-181, 2000
72000
Cahiliye’den Emeviler’in sonuna kadar Haremeyn
MS Küçükaşcı
Marmara Üniversitesi, 1999
71999
Sakîfetü Benî Sâide
MS Küçükaşçı
DİA, İstanbul, 2009
62009
Mekke
N Bozkurt, MS Küçükaşçı
TDV İslam Ansiklopedisi, 2003
62003
Kinde (Benî Kinde)
MS Küçükaşçı
DİA, c 26, 2002
52002
Tarihi Süreçte Seyyid ve Şerif Kavramlarının Kullanımı
MS Küçükaşcı
Osmanlı Araştırmaları 33 (33), 2009
42009
Recî’Vak’ası
MS Küçükaşcı
DİA 44, 510-511, 2007
42007
Müşrif
MS Küçükaşcı
Türkiye Diyanet Vakfı, 167-169, 2006
42006
Müezzin
MS Küçükaşçı
Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), 491-495, 0
4
Medine, Osmanlı Dönemi
MS Küçükaşcı
DİA 28, 311-318, 0
4
Şami Şemseddin
MS Küçükaşçı
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi) DİA), İstanbul, 2010
32010
Senetü’l-Hüzn
MS Küçükaşçı
DİA 36, 519-520, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20