Özge Çaptuğ Özdemir
Özge Çaptuğ Özdemir
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO. Tıbbi Görüntüleme Programı
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hemostatic efficacy of Ankaferd Blood Stopper® in a swine bleeding model
H Bilgili, A Kosar, M Kurt, IK Onal, H Goker, O Captug, A Shorbagi, ...
Medical Principles and Practice 18 (3), 165-169, 2009
1062009
Ultrastructural and morphological analyses of the in vitro and in vivo hemostatic effects of Ankaferd Blood Stopper
BZ Haznedaroglu, IC Haznedaroglu, SL Walker, H Bilgili, H Goker, ...
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 16 (4), 446-453, 2010
882010
Oral systemic administration of Ankaferd blood stopper has no short-term toxicity in an in vivo rabbit experimental model
H Bilgili, O Captug, A Kosar, M Kurt, M Kekilli, A Shorbagi, OK Kurt, ...
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 16 (5), 533-536, 2010
632010
In vitro and in vivo evaluation of the effects of demineralized bone matrix or calcium sulfate addition to polycaprolactone–bioglass composites
O Erdemli, O Captug, H Bilgili, D Orhan, A Tezcaner, D Keskin
Journal of Materials Science: Materials in Medicine 21 (1), 295-308, 2010
592010
Use of a circular external skeletal fixator to treat comminuted metacarpal and tibial fractures in six calves
H Bilgili, B Kurum, O Captug
Veterinary Record 163 (23), 683-687, 2008
212008
Treatment of radius-ulna and tibia fractures with circular external skeletal fixator in 19 dogs
H Bilgili, B Kurum, O Captug
Polish journal of veterinary sciences 10 (4), 217, 2007
112007
Treatment of long bone fractures by interlocking nailing fixation technique in 5 cats
Ö Çaptuğ, H Bilgili
Veteriner Cerrahi Dergisi 12 (1-2-3-4), 36-44, 2006
102006
Evaluation of a haemostatic agent in rabbits
N Turhan, H Bilgili, O Captug, M Kurt, A Shorbagi, Y Beyazit, OK Kurt, ...
African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 8 (1), 2011
92011
Veteriner Özel Cerrahi
OS Gorgul, N Yavru, G Atalan, H Bilgili, İ Demirkan, N Kılıç, M Sarıerler, ...
Medipress, Malatya, 2012
72012
Correction of the antebrachial deformity using circular external skeletal fixator in 7 dogs.
O Captug, H Bilgili
Polish journal of veterinary sciences 12 (1), 45-54, 2009
72009
Evaluation and surgical treatment of sacroiliac fracture-luxations in 28 cats and 25 dogs
İ Ergin, OO Senel, O Ozdemir, S Ulusan, H Bilgili
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 (2), 127-136, 2016
62016
Treatment of bilateral sacraoiliac luxation in a cat with double-sided screw application
H Bilgili, Ö Çaptuğ
Veteriner Cerrahi Dergisi 12 (1-2-3-4), 45-47, 2006
62006
Morphological and Histological Study on the Foot Pads of the Anatolian Bobcat (Lynx lynx)
HH Ari, N Kuru, S Uslu, O Ozdemir
The Anatomical Record 301 (5), 932-938, 2018
52018
Treatment techniques of femoral quadriceps muscle contracture in ten dogs and two cats
S Ulusan, O Captug-Ozdemir, I Gul-Sancak, H Bilgili
Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (3), 401-408, 2011
52011
Köpeklerde Ön Çapraz Bağ Kopuklarının Sağaltımında Tuberositas Tibiae’yi Öne Taşıma Tekniğinin Klinik ve Radyolojik Değerlendirilmesi
Ö Çaptuğ
Doktoa Tezi. Ankara, 2009
52009
Treatment of osteoarthritis with sodium hyaluronate: an experimental study on rabbits
H Bilgili, OA Atay, O Captug, P Korkusuz, MN Doral
Medycyna Wet 64, 175-8, 2008
52008
Treatment of tibial fractures in seven cats using circular external skeletal fixation
İG SANCAK, Ö ÖZDEMIR, S Ulusan, H Bilgili
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 (3), 173-178, 2014
42014
Ön Çapraz Bağ Kopuğu Bulunan 15 Köpeğin Sağaltımında Tuberositas Tibia’yı Öne Taşıma Tekniğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Ö Çaptuğ-Özdemir, H Bilgili
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 18 (1), 2012
42012
How safe is the use of prosthetic materials in the repair of abdominal-wall defects in malnourished subjects?
M Karahan, H Kulacoglu, D Seker, Z Ergul, A Kiziltay, D Yilmazer, ...
Open Medicine 4 (3), 331-336, 2009
42009
Unifocal internal and external bone lengthening with circular external skeletal fixator in 5 dogs.
O Captug, H Bilgili, B Kurum
Polish journal of veterinary sciences 11 (2), 159-173, 2008
42008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20