Takip et
Doç. Dr. Ramazan Atasoy
Doç. Dr. Ramazan Atasoy
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Relationship Between School Administrators' Leadership Styles, School Culture and Organisational Image
Ü Kalkan, A A. F, A G. Z, R Atasoy, G Dagli
SAGE Open, 1-15, 2019
2122019
The Relationship Between School Principals' Leadership Styles, School Culture and Organizational Change.
R Atasoy
International Journal of Progressive Education 16 (5), 256-274, 2020
1202020
Relationship between Distributed Leadership, Teacher Collaboration and Organizational Innovativeness.
Ö Çoban, R Atasoy
International Journal of Evaluation and Research in Education 9 (4), 903-911, 2020
442020
Covid-19 pandemi sürecinde yapılan E-ders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilmesi.
R Atasoy, C Özden, DN Kara
Electronic Turkish Studies 15 (6), 2020
422020
An examination of relationship between teachers' self-efficacy perception on ICT and their attitude towards ICT usage in the classroom.
O Çoban, R Atasoy
Cypriot Journal of Educational Science 14 (1), 135-146, 2019
332019
OKUL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
N GÜÇLÜ, Ö ÇOBAN, R Atasoy
Milli Eğitim Dergisi 46 (215), 167-191, 2017
212017
Evaluation of Quality Policies on Education in Turkish Education System
R ATASOY, N CEMALOĞLU
Universal journal of Educational research 6 (7), 0
21*
Evaluation of the effectiveness of e-course practices during the Covid-19 pandemic from the students’ perspective
R Atasoy, C Özden, DN Kara
Turkish Studies 15 (6), 95-122, 2020
182020
Evaluation of Coping Strategies with Stress of Parents Who Have Mentally Disabled Children in Northern Cyprus.
R Atasoy, C Sevim
Universal Journal of Educational Research 6 (6), 1129-1140, 2018
92018
Evaluation of numeracy skills of adults according to the results of PIAAC 2015 in Turkey.
R Atasoy, N Güçlü
World Journal of Education 10 (2), 27-49, 2020
82020
The effects of the crisis management skills and distance education practices of universities on student satisfaction and organizational image
E Toklucu, F Silman, S Turan, R Atasoy, Ü Kalkan
Sustainability 14 (10), 5813, 2022
72022
Uluslararası Yetişkin Becerilerinin (PIAAC 2015) Türk Milli Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi
R Atasoy
Gazi Üniversitesi, Doktora tezi, 2018
72018
PIAAC 2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’deki Yetişkinlerin Sözel Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Literacy Skills of Adults in Turkey According to the …
R ATASOY, N GÜÇLÜ
62020
Socioeconomically Disadvantaged and Resilient Students' Characteristics and Their Perceptions about School.
C Özden, R Atasoy
International Journal of Progressive Education 16 (5), 70-89, 2020
62020
Effect of Instructional Leadership, Organizational Innovativeness, and School Hindering on Teachers’ Satisfaction at Bilsems
R Atasoy, C Özden
Education Reform Journal 7 (2), 57-75, 2022
42022
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
C SEVİM, R ATASOY
Milli Eğitim Dergisi 49 (228), 215-239, 2020
42020
Determination of educational needs of technology and design courses in secondary school students
C Özden, R Atasoy
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) 6 (3), 516-525, 2019
42019
Effectiveness of Self-Regulated Learning Skills on Web-Based Instruction Attitudes in Online Environments.
H Özdal, C Özden, R Atasoy, A Güneyli
Pegem Journal of Education and Instruction 12 (1), 182-192, 2022
32022
Okul liderliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
MT YALÇIN, R Atasoy
Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 103-112, 2021
32021
Developing a technology and design course self-efficiancy scale: A validity and reabilithy study
M Tezer, C Özden, R Atasoy
World Journal on Educational Technology: Current Issues 11 (3), 186-197, 2019
3*2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20