Burak Inner
Title
Cited by
Cited by
Year
A novel kinematic design, analysis and simulation tool for general Stewart platforms
B Inner, S Kucuk
Simulation 89 (7), 876-897, 2013
222013
Öğrenme yönetim sisteminin (Moodle) örgün öğretim laboratuvar uygulamalarında kullanılması
B İnner
Ulusal Genç Araştırmacılar Mühendislik ve Eğitim Sempozyumunda, 2007
192007
Laboratuvar uygulamasında moodle öğrenme yönetim sistemi kullanımında karşılaşılan problemler, tecrübeler ve çözüm önerileri. 9
B İnner
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında, 2009
92009
Data monitoring system for solar panels with Bluetooth
B Inner
2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2017
32017
‘Farklı yapıdaki stewart platformunlarının tek bir çatı üzerinden tasarımı ve benzetimi
B İnner, S Küçük, Z Bingül
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Sivas, 2010
32010
Harmanlanmiş Öğrenme Ortami Olarak Etkili Moodle Etkinlikleri Kullanim Örneği
B İnner
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and …, 2014
22014
Stewart platform benzetim ve eniyileme yazılımının gerçekleştirilmesi
AB İnner
Kocaeli Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, 2013
22013
Cloud Based IoE Connectivity Engines for The Next Generation Networks: Challenges and Architectural Overview
M Sirma, A Kavak, B Inner
2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference …, 2019
12019
Detecting similar news by summarizing Turkish news
H Torun, AB Inner
2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2018
12018
QRS detection on IOS platform based on single channel practical ECG measurement for remote patient monitoring
F Avcu, A Kavak, AB İnner
2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2018
12018
PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS ON USING A RESTRICTED COMPUTER ENVIRONMENT FOR EXAMS ON MOODLE.
B İnner
Engineering Sciences & Technologies/Nauki Inzynierskie i Technologie 4 (1), 2014
12014
DUYGU ANALİZİ VE FİKİR MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI
HE EKİM, AB İNNER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24 (2 …, 2021
2021
ALTHIS: Design of An End to End Integrated Remote Patient Monitoring System and a Case Study for Diabetic Patients
A Kavak, AB İnner
2018 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), 1-4, 2018
2018
LABORATUVAR UYGULAMASINDA MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, TECRÜBELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROBLEMS, EXPERIENCES AND SUGGESTIONS WHILE USING …
B İNNER
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
2009
Mobil Robotlarda Navigasyon Problemi için Pekiştirmeli Öğrenme
N BÖLÜK, U Özdenur, AB İNNER
Güneş Panelleri için Bluetooth tabanlı Veri İzleme Sistemi Data Monitoring System for Solar Panels with Bluetooth
B İNNER
Tarım Arazisinde Dikili Fidanların Gelişim ve Verimlilik Takibi için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Mobil Uygulama Geliştirilmesi
G ERBAY, A KAVAK, B İnner
ALTHİS: Uçtan Uca Bütünleşik Bir Uzaktan Hasta Takip Sistemi Tasarımı ve Diyabetik Hastalar için Durum Çalışması ALTHIS: Design of An End to End Integrated Remote Patient …
A KAVAK, AB İNNER
Genel Stewart Platformları (GSP) için Boyutsal Eniyileme Yazılımının ve Yeniden Ayarlanabilir 3 Bacaklı bir GSP Mekanizmasının Geliştirilmesi
AB İNNER, S KÜÇÜK
Sıkıştırılmış Sekizli Ağaç ve Sekizli Ağaç Veriyapı ile Hiyerarşik Ağaç Temelli Algoritmaların Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırılması
AB İNNER, FE SEVİLGEN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20